1922-09-23 do 10-01 Mistrzostwa polski w lekkoatletyce

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Z Zawodników Cracovii 2 brązowe medale zdobył Marian Kurleto ( w biegu na 1500 oraz 5000 metrów)


Przegląd Sportowy

Mistrzostwa Polski. Nowe rekordy. — Masowy udział pań. — Niezara¬dność organizacji. — Duże zainteresowanie się pu¬bliczności.

Oczekiwane z niecierpliwością przez polski świat sportowy tegoroczne mistrzostwa lekkoatletyczne, przyznać należy otwarcie, nie spełniły pokładanych w nich nadziei. Jakkolwiek bowiem tu i ówdzie zabłysły nowe „gwiazdy" jak Ziffer, Piątkowski, to jednak ogół zawodników był bardzo blady, a wyniki nierzadko rozpaczliwe. Tak samo spaliła na panewce organizacja zawodów, po której tak wiele przecież można sobie było obiecywać. Brak było w niej zarówno dobrych wykonawców, jak przede wszystkiem sprężystego kierownika, umiejącego sprawnie pokierować skomplikowanym aparatem zawodów. Jak słyszymy, również szwankowały mocno kwatery dla zawodników. Objaw to niezmiernie smutny i wskazujący na bardzo nieodpowiednie dobieranie ludzi przez Związek. Na przyszłość powinien PZLA stanowczo pomyśleć o lepszej stronie organizacyjnej zawodów pod każdym względem, tembardziej, że nie wątpimy ani na chwilę, iż ludzi i środki znaleźć można w Warszawie zawsze.

Prawdziwym natomiast sukcesem, związanym tylko pośrednio z mistrzostwami, jest masowy udział zawodników, reprezentujących całą Polskę; Wilno, Poznań, Toruń, Kra¬ków, Lwów, Warszawa, Łódź, Lublin, Bielsko — oto ośrodki, które do zawodów nie tylko zgłosiły ale i przysłały swych zawodników. Jakkolwiek, prócz znanych lekkoatletów lwowskich i warszawskich, materjał to bardzo surowy, tem-niemniej sam fakt tak licznych zgłoszeń posiada dla polskiej lekkiej atletyki znaczenie pierwszorzędne i jest niewątpliwie pomyślną przepowiednią na przyszłość. Za zgłoszonymi przecież na mistrzostwa kryją się dziesiątki i setki ćwiczących — za tymi — zaszczytne wyniki i nowe rekordy. Nie-bylejakim również faktem z życia naszej lekkiej atletyki jest fakt masowego startu pań ze Lwowa, Warszawy i Poznania. Warszawa jest jaskrawym przykładem tego, co można uczynić w dziedzinie propagandy sportów wśród niewiast. Oto 2 miesiące temu noga kobieca nie stanęła na bieżni w Agrykoli. Dziś Warszawa posiada przeszło 30 ćwiczących stale niewiast ! Strona czysto sportowa, ogólnie mówiąc, wypadła dość blado. Jakeśmy to już bowiem podkreślili, prócz kilku pięknych indywidualnych wyników na 5000. 200. 100, 1500 m. i w rzucie dyskiem, reszta wyników waha się w granicach między miernotą, a przeciętnością. A to przecież nikogo nie może zadowolić! Tacy zawodnicy jak Ziffer, Piątkowski, Szydłowski, Baran II, a wreszcie i Cybulski, Gruner, Dobro¬wolski, Gilewski przy trenowaniu fachowem mogą niewątpliwie dojść do wyników europejskich. Ale gdzie reszta! Gdzie pełna lista naszych lekkoatletów, mających bronić barw Pol¬ski na mistrzostwach słowiańskich lub Olimpiadzie Paryskiej

Sobota dnia 30 września.

Bieg na 200 m.: 9 startujących. Po 2 przedbiegach I) Piątkowski (AZS.) 23,4 sek., 2) o 3 m. w tyle Rothert (Polonia). 3) o pierś Weiss (AZS.), 4) Krumholz (WKS, Wilno). Bieg wygrany lekko, jakkolwiek gdyby Piątkowski szedł cały dystans tak jak pierwsze 150 m., mógłby poprawić wynik o kilka dziesiątych sekundy z pewnością. O drugie miejsce zacięta walka do ostatka.

Rzut oszczepem: 5 Startujących, I) Szydłowski (Pogoń) 49,975 metra., 2) Gruner (AZS) 48,89 m 3) Chełmicki 44,20 m. Szydłowski nie może rozwiązać sprawy zlania dobiegu z wyrzutem w jedną całość, co jest jedyną przyczyną niemożności poprawienia wyniku. Gruner przera¬bia swój styl, co wynikowo daje już obecnie duży plus.

Bieg na 800 m. : 5 startujących, I) Świętochowski (Polonia) 2 min. 13,6 sek.. 2) Dręgiewicz (Pogoń) 2 min. 15,6 sek., 3) o 50 cm. Karczewski (Warszawianka), 4) o 50 cm Jacewicz (AZS.). Czas słaby, na co wpłynęło w znacznej mierze słabe tempo, podyktowane od początku przez Kar¬czewskiego. Tem niemniej zwycięzca przybiegł „skończony" zupełnie. Dużą jego wadą jest wyrzucanie, szczególniej przy końcowym finish u, nóg i rąk na boki. Drugi w dobrej formie przybiegł Dręgiewicz, na ostatnich metrach mijając pięknym finishem Karczewskiego i Jucewicza idących w walce od ostatniego zakrętu.

Bieg 5000 m.: 10 startujących: 1) Ziffer (WKS. Legja) 16 min. 20 sek., (czas lepszy o I2'6 sek. od rekordu pol¬skiego I). 2) o 250 m. w tyle Baran I (Pogoń), 3) o 40 m. Kurletto (Cracovia) , 4) Frankowski (Legja). Bieg poprowadzony od początku przez Ziffera w tempie, którego nie wy¬trzymał żaden z konkurentów. Zwycięzca przebiegł cały dystans w niezwykle równem tempie, mimo jednak wielu uwag nie powstrzymał się od kilkakrotnego oglądania się. Wyzbycie się tego narowu, równoznaczne z opanowaniem nerwów, niewątpliwie wynik tego nieprzeciętnego zawodnika jeszcze polepszy. Tak samo jeszcze dużo pracy włożyć musi Ziffer nad wydłużeniem kroku i zbytecznem przenoszeniem, wskutek zbyt energicznego odbicia się w górę, awego środka ciężkości. W każdym razie na zawodniku tym znać kolosalny postęp od jego ostatnich występów w Pradze czeskiej i na Dynasach.

Niedziela dnia 1 października.

Dnia tego wskutek padającego bez przerwy przez 24 godziny deszczu, zawody przeniesiono z niemożliwej do użytku bieżni w Parku Sobieskiego na boisko kursów gimnastyczno-sportowych D. O. K. I, odległe od Agrykoli o kilkaset m. Wskutek tego szwankująca mocno organizacja rozprzęgła się zupełnie ; szereg sędziów i po obiedzie się zupełnie nie zjawił, tak że przebieg zawodów przypominał dużo silniej mistrzostwa jakiegoś prowincjonalnego miasteczka, niźli najpoważniejszą próbę lekkoatletyczną całej Polski. Dnia tego rozegrano :

Pchnięcie kulą: 3 startujących. I) Baran II (Po¬goń) 11-31 m., 2) Cybulski 1056 m, 3) Bannert (BBSV.), Styl zwycięzcy surowy. Nie wyzyskana zupełnie waga całego ciała. To samo u Bannert a.

Rzut dyskiem: 3 start.. I) Szydłowski (Pog.) 3855 m.. 2) Baran II (Pog.) 3802 m.. 3) Cybulski (Pog.). Wynik bezsprzecznie b. dobry, jeśli weźmiemy pod uwagę wiatr, który dysk podbijał w górę i oślizgłość tego ostatniego. Rzut dyskiem należy uważać za punkt programu lekkoatle¬tycznego najlepiej w Polsce obsadzony. Przy sprzyjających warunkach możemy być pewni, że wynik przekroczy z pewnością 40 m. Dowodem tego rzut Barana przed zawodami ponad 41 m.

Bieg na 100 m. : 10 startujących, Po 3 przedbiegach i 2 międzybiegach ; I) Piątkowski (AZS.) 11,4 sek., 2)0 I m. Sośnicki (Pol.), 3) o pierś Szenajch (Warszaw.). 4) Dobrowolski (Strzelec). Wygrane pewnie, jakkolwiek wynik Piątkowskiego nie zadowolił zupełnie. Uważamy, że różnica tylko 0,4 sek., dzieląca jego wynik najlepszy od przebiegnięcia 100 m. bez najmniejszego wysiłku jest sta-nowczo za mało. Sośnicki stoi już od dłuższego czasu na swoich 11,6—11,7. Natomiast Szenajch, jak na swoją budowę, poprawił swój wynik świetnie. Dobrowolski zapowiada się również obiecująco.

Bieg na 60 m. pań: 20 startując, po 4 przedbiegach I międzybiegach: I) Szmendzinkówna (Pogoń) 8,8 sek. wynik o 0,1 lepszy od rekordu polskiego, 2) Rzeżnicka (Polonia) o pierś, 3) Gwizdałłówna (Pogoń), 4) Pawłowska (AZS.) Panie lwowskie zawiodły o tyle, że nie pokazały ‘klasy’ ogólnie spodziewanej. Wyniki ich konkurentek warszawskich, jakkolwiek osiągane w dużo gorszym stylu, ustępują wynikom Iwowianek minimalnie.

Bieg na 400 m.:6 start.. I) Świętochowski (Polonia) 36,4 sek.. 2) Krumholz (WKS. Wilno) o 8 m. w tyle. 3) Dręgiewicz (Pogoń). Wynik słaby, i mamy przykra pewność, że na normalnej bieżni, przy dobrej pogodzie poprawiony byłby minimalnie. Wogóle wiosenną formę Świętochowskiego uważać należy za maximum osiągalne przez tego lekkoatletę,

Skok w wyż: 6 start.. 1) Gruner (AZS.) 1,58 m.. 2) Loth II (Pol.) 1,51 m., 3) Pawski (AZS.) 1,48 m. Poza konkursem (z powodu spóźnienia się na start) ładny wynik jak na warunki i odskocznię, uzyskał Gilewski (AŻS. Poznań), skacząc 1,66 m. Skoczkowi temu wróżyć można piękną karjerę. Ogólnie poziom skaczących b. słaby, stylu żadnego

Bieg 4x50 pań: I) Pogoń 32 sek., 2) AZS. o 2 m. w tyle. 3) Polonia, Bardzo ciekawy bieg. gdyż walka rozegrała się dopiero na ostatnich 50 m.

Skok w wyż pań: I) Pawska (AZS.) 109 cm.. 2) Tupalska (AZS) 109cm.. 3) Klukowska (Polonia) 104 cm. Wyniki b. słabe. Warszawianki lepsze od Lwowianek.

Bieg na 1500 m.: 8 start.. 1) Ziffer (Legja) 4 min. 37,4 sek., 2) Jucewicz (AZS.) 4 min. 43,4 sek.. 3) Kurletto (Cracovia) '4) Kawa (Pogoń). Bieg wygrany z miejsca do miejsca przez Ziffera. dużo lepszego od swych zawodni¬ków.

Skok w dal: 6 start.. 1) Dobrowolski (Strzelec) 5 95 m.. 2) Sośnicki (Pol.) 5 93 m„ 3) Świętochowski 586 m. Wyniki b. mierne.

Skok w dal pań: I) Szmendzinkówna (Pogoń) 393 m.. 2) Rzeżnicka (Pol.) 385 m., 3) Tupalska (AZS.). Wyniki na ogół b. słabe.

Tróiskok: 5 start. 1) Sośnicki (Pol.) 11,76 m., 2) Karczewski (Warsz.) 11,56 m.. 3) Bauer (Pol.) 10,29 m. Wynik słaby, jakkolwiek miękka rozbieżnia, brak belki do odbicia i taśma do mierzenia, rozciągająca się w rękach (!), z pewnością obniżyły go poważnie.

Figurujące w programie biegi rozstawne 4x100 i 4x400 oraz skok o tyczce i bieg 110 m. z płotkami nie odbyły się już to z powodu braku zawodników, już to przeszkód na- tury technicznej, już to wskutek niezdecydowania i stracenia

głowy przez komisję sędziowską. Z.

Źródło: Przegląd Sportowy nr 19 z 6 październik 1922 [1]


Zobacz też

1922 - lekkoatletyka