1933-07-23 I kajakowe mistrzostwa polski

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

I kajakowe mistrzostwa Polski


I Mistrzostwa Polski 1933 r., plakat reklamujący Mistrzostwa organizowane przez WKS Wawel


Relacje z zawodów

"I kajakowe Mistrzostwa Polski w Krakowie" -
Ilustrowany Kuryer Codzienny

I kajakowe Mistrzostwa Polski w Krakowie

Relacja z zawodów w dzienniku Ilustrowany Kuryer Codzienny
Kraków, który z racji braku odpowiednich terenów wodnych nigdy nie może być terenem zawodów wioślarskich o mistrzostwo Polski, dostąpił zaszczytu organizowania pierwszych w dziejach polskiego sportu mistrzostw kajakowych.

Rzecz prosta, że zawody te musiały wywołać odpowiednie zainteresowanie i to nietylko wśród klubów całej Polski, które tłumnie pośpieszyły na start, ale także wśród miejscowej ludności, która niebywale licznie obsadziła całą trasę, nawet w biegu 10 km., niestety, niejednokrotnie zachowując się wysoce niewłaściwie przez wjeżdżanie na tor w czasie biegu i t p.
Bolączka ta, niestety, powtarza się obecnie przy każdej imprezie wodnej, a nie zostanie inaczej wykorzeniona, jak przez pouczenie wszystkich, że nie wolno przeszkadzać tam, gdzie w grę wchodzi wysiłek, praca, a nieraz i życie ludzkie.
Pod względem sportowym zawody stały bardzo wysoko. Wiele osad zaprezentowało doskonały trening i znać było, że do pierwszych tych zawodów o mistrzostwo Polski przygotowały się nadzwyczaj troskliwie.
Zwracało również uwagę przygotowanie łodzi, wśród których zauważyć można było kilka nowych typów specjalnie wyścigowych tak, że organizatorzy i komisja sędziów w ostatniej chwili musieli ustanowić dodatkową kategorię kajaków „wyścigowych" typu polskiego, gdyż kajaki te nie odpowiadały normom przyjętym przez Polski Związek Kajakowy.
Organizacja zawodów, spoczywała zasadniczo w rękach Oddziału Kajakowego W. K. S. Wawel, pod kier. inż. T. Rżący, który jednakże powołał specjalną komisję, złożoną z przedstawicieli krakowskich klubów wioślarskich i kajakowych. Należy więc podkreślić wydatną pomoc Oddziału Wioślarskiego Sokoła, który użyczył nietylko swych rutynowanych pracowników do organizacji regat, lecz służył również sprzętem i urządzeniami regatowemi. Dzięki współpracy wszystkich czynników, przy wydatnej pomocy wojskowości i Okr. Urzędu W. F. i P. W, zawody przeszły więc bez zarzutu.
Wyniki zawodów były następujące: Wyścig na 10 km:
Kat. TTTa jedynki sztywne, wyścigowe: 1) Mistrz Polski: 1) Zoellner (Drużyna Harc. Wilków Morskich Poznań) 47.45. 2) Wolniewicz (SMP Poznań) 48:10. 3) Łykowski (Sokół Grudziądz) 48:40.
Kat. ITIb dwójki sztywne wyścigowe: 1) Mistrz. Polski Stowarzyszenie Młodz. PoL Poznań Sybllskl i Wachowiak 45:05, 2) Drużyna Harc. Wilków Morskich Poznań Stelmaszyk i Jagła 45:40 i Sokół Grudziądz 45:40 ex aeono. 4) WKS Wawel Kraków bracia Włodarczykowie.
Kat. Ib dwójki sztywne turystyczne: 1) Mistrz Polski K. S. Cracovia Marona i Grygiel 47:45. 2) Drużyna Harc. Wilków Morskich Skubis i Kroemer 48:00 . 3) KS Cracovia Czajka i Wędrychowski 48:30.
Ka. II a jedynki składaki: 1) Mistrz. 1 niski Klub Kanuistów Katowice W. Pyka 51:08.2) Klub Kanuistów Katowice Weidęrman 51:28. 3) Klub Kanuistów Katowice Zuber 51:42.
Kat. Ilb dwójki-składaki: 1) Mistrz. Pol¬ski Klub Kanuistów Katowice Schenk i Tinschert 46:13. 2) Klub Kanuistów Katowice Kaula i Disput oraz WKS Wawel Kraków Sołtys i Lunaczek 48:12 (ex aequo). 4) WKS Wawel Kraków Solecki i Semik 49:12.
Wyścig pań na 600 m: 1) Mistrzyni Polski M. Angelusówna (KS Cracovia) 3:24 w. o.
Wyścig na 1000 m kat. la jedynki sztywne: 1) Mistrz. Polski F. Olszewski (WKS Żoliborz Warszawa) 5:05. Poza konkursem jadący Roman Woźniak (Harc. Druż. Zegl. Kraków) uzyska) najlepszy czas w tej kategorii 5:00. nagrody jednak zdobyć nie mógł ze względu na wadliwe zgłoszenie.
Kat. Ib dwójki sztywne: 1) Mistrz. Polski KS Cracovia Dudek i Raszewski 4:11. 2) Skubiez i Stelmaszyk (Drużyna Harc. Wilków Morskich Poznań) 4:26.8.
Kat. TTa jedynki-składaki: 1) Mistrz. Polski Wilhelm Pyka (Klub Kanuistów Katowice) 4:52.2. 2) J. Weidermann (K. K. Katowice) 4:52.4. 3) G. Zuber (K. K. Katowice) 4:54.6.
Kat. ITTa jedynki sztywne wyścigowe: 1) Mistrz. Polski J. Wolniewicz (SMP Poznań) 4:26.8. 2) M. Wysocki (Drużyna Harc. Wilków Morskich Poznań) 4:30.6. 3) B. Kleczkowski (D. H. Wilków Morskich Poznań).
Kat. ITTb dwójki sztywne wyścigowe: 1) Mistrz. Polski Stew. Młodz. Polskiej Poznań A. Sybilski i St. Wachowiak 44)8.8. 2) Tuszkiewicz i Włodarczyk (D. II. Wilków Morskich Poznań) 4:18.8. Ponadto trzy łodzie poza konkursem.
Kat. Ilb dwójki składaki: 1) Mistrz. Polski Kluh Kanuistów Katowice Schenk i Tlnschert 4:14.6 2) Klub Wioślarski Wisła Warszawa Rutkowski i Jeliński 4:31.6. 3) WKS Kraków Sołtys i Lunaczek 4:31:8.

Zawody odbywały się pod protektoratem wojewody krakowskiego dr M. Kwaśniewskiego, dey OKV gen. Łuczyńskiego i prezydenta dr Kaplickiego. Na zawodach sfery oficjalne były reprezentowane przez gen. Łuczyńskiego ppłk. Wójcickiego , kier. Okr. Grzelaka, A. Heinricha z Polskiego Związki Kajakowego.
Źródło: Ilustrowany Kuryer Codzienny nr 204 z 25 lipca 1933