1934-05-10 mistrzostwa tenisowe Krakowa

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

mistrzostwa Krakowa

Relacje z zawodów

"Mistrzostwa tenisowe Krakowa." -
Ilustrowany Kuryer Codzienny

Mistrzostwa tenisowe Krakowa.

Relacja z zawodów w dzienniku Ilustrowany Kuryer Codzienny
Rozegrane w niedzielo zawody o roistrzostwo i puhar Krak. Okr. Zw. Tenisowego przyniosły spodziewano zwycięstwo obu dziś najsilniejszym klubom tenisowym Krakowa.

W spotkaniu S. T. A. z O. T. "Sokola" niespodzianka było przegranie mistrza A. Z. S-u dr Bonieckiej i Ciężaka do Paraflńskiej i Gajewskiego, mimo doskonałej i ofiarnej gry Ciężaka.
Zofja Jędizejowska z każdym dniem podnosi klaso ewojej gry, tym razem odnosi piękne zwycięstwo nad Bielecką.
W spotkaniu S. T. „Cracovii" z K. K. T. na pierwsze miejsce wybija się zwycięstwo Scheckównej nad Marguliesowa, oraz Lechnera nad Ederem.
Szczegółowe wyniki: Sekcja tenisowa A. Z. S.—Oddział tenisowy „Sokoła" 11:3 (zawodnicy „Sokoła" i na pierwszy miejscu): Maszewski—Tarłowski 0:6. 0:6, , Gajewski—Czyżowski 1:6, 2:6, Turman—Ciężak 3:6, 2:6. Bielecki—Nawratil 2:6, 4:6. dr Bunsch—dr Brodkiewicz 0:6. 1:6, Alberti—Szyszko w. o. wylosowany dla A.Z.S.
Bielecka—Z. Jędrzejowska 4:6, 2:6, Misiągowa—dr Boniecka w. o. dla A. Z. S.
Gry podwójne: Maszewaki-Bielccki—Czyżowskl-Tarłowski 2:6. 1:6. Gajewskl-Turinan—Nawratil-Szyszko w. o. dla „Sokola", Alberti-dr Bunsch—dr Brodkiewicz-Clężak w. o. dla AZS. Blełecka-Paraflńska—Dubieńska-dr Boniecka w. o. dla „Sokoła".
Gry mieazane: Bielecka-Maszewski—Z. Jędrzejowska-Czyżowskl 5:7, 1:6, Paraflńska-Gajewski—dr Boniecka Ciężak 7:5, 6:4.
Sekcja tenisowa ,"Cracovia"—Krak. Klub Tenisowy 10:4 (zawodnicy „Cracovii“ wymienieni na pierw- szem miejscu): Herbst—Moor 6:4, 10:8, dr Llebling— Rittcrman 6:1. 6:1, Lechner—Eder 7:5, 6:3, Kusiak— Liebeskind 6:3, 6:1. Stronhal-Hand 8:10, 6:1, 6:1, Bablrecki—dr Werinuth 6:0, 5:7, 6:4, Marguliesowa— Scheckówna 3:6, 4:6, Babirecka—Zuckcrmanówna 3:6, 2:6.
Gry podwójne: dr T.Liebling-Herbst—Feldmnan-Eder w. o. dla „Cracovii", Lechner-Kusiak Eder-Liebeskind 6:4 6:4. Babirecki-Stronhal—Moor-Hand 5:7. 6:4, 2:6. Marguliesowa-Bnbirecka—Zuckerinnnówna-Schockówna 3:6. 10:8. 6:3.

Gry mieszano: Marguliesowa-Herbst—Zuckermanówna-Moor 6:2. 6:3, Babirecka-Lechner—Scheckówna- Eder 1:6, 6d, 1:6.
Źródło: Ilustrowany Kuryer Codzienny nr 127 z 15 maja 1934