Jubileusz 15-lecia

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Z okazji 15-lecia Cracovii (15 lat od momentu fuzji Cracovii i Biało-Czerwonych- dodatkowe informacje) odbył się m.in. turniej w Krakowie oraz poniższe uroczystości.

Zapowiedź jubileuszu K. S. Cracovia

Zapowiedź jubileuszu 15lecia Cracovii w dwutygodniku Sport Polski
Zapowiedź jubileuszu 15lecia Cracovii w dzienniku Nowa Reforma

W czerwcu w dniach 3, 4, 5 i 6 obchodzi Cracovia swój 15-letni jubileusz. Zjeżdża Tożekves, Union, Zizkov, Pogoń Lwów. Szczegółowy program opracowuje specjalny komitet jubileuszowy. Jak nam donoszą, jubileusz ten ma się odbyć pod protektoratem Naczelnika Państwa.

Naczelnik państwa o Cracovii

Naczelnik Józef Piłsudski o Cracovii: "Cracovia jest właśnie tym klubem, który nauczył mnie interesować się sportem."[1]

Uroczystości jubileuszowe K. S. Cracovia

Naszym jubilatom..

Tegoroczne Zielone Święta stały pod względem sportowym zupełnie pod znakiem jubileuszu 15-letniego istnienia K. S. Cracovia. Nie tylko bowiem krakowscy sportowcy, ale i wielu zwolenników a nawet i nie zwolenników sportu z kraju i z zagranicy brały udział w uroczystościach jubileuszowych. Jak bardzo rozwój K. S. Cracovia związany jest z rozwojem naszego sportu rodzimego, świadczy fakt, że po raz pierwszy w Krakowie gośćmi naszego mistrza na zawodach sportowych byli reprezentanci duchowieństwa, władz państwowych, uniwersyteckich, a zwłaszcza miejskich. Po raz pierwszy widzieliśmy w Krakowie w honorowej loży takie osobistości jak prałat Wądolny, gen. Szeptycki, gen. Osiński, prezydent poseł Federowicz, w towarzystwie wiceprezydentów oraz radnych miasta itd. Świadczy to najwymowniej o tem, że kierujące czynniki zrozumiały wreszcie znaczenie sportu, a przyjmując łaskawie zaproszenie Cracovii dały do zrozumienia, że dla tego sportu mogą i chcą coś uczynić. Dlatego należy się Cracovii szczere uznanie za tak okazałe zorganizowanie swego jubileuszu, który nie tylko stwierdził dotychczasowy wspaniały rozwój towarzystwa, ale pozwala nam wierzyć, że nie tylko Cracovia nadal rozrastać i rozwijać się będzie, ale że i cały sport polski, a szczególnie krakowski, z zadziergniętego ściślejszego kontaktu wiele uzyska.

Relacja w dwutygodniku Sport Polski cz.1
Relacja w dwutygodniku Sport Polski cz.2
Relacja w dwutygodniku Sport Polski cz.3


Pierwszy dzień.

jubileusz 15lecia Cracovii
jubileusz 15lecia Cracovii
jubileusz 15lecia Cracovii
jubileusz 15lecia Cracovii

W sobotę po południu rozpoczęły się uroczystości jubileuszowe zawodami lekko-atletycznemi i kolarsko-motorowemi. Publiczności zebrało się niewiele. Może dzień powszedni był przyczyną tego, a może brak zainteresowania dla wyżej wymienionych gałęzi sportu. A szkoda wielka; przedewszystkiem zawody lekkoatletyczne dzięki sprężystej organizacji, spoczywającej w rękach pp. mjr. Jackowskiego i Figny miały przebieg bardzo interesujący i wykazały przy osiągniętych przeciętnych wynikach, doskonały materjał sekcji lekko-atletyczne, K. S. Cracovia. Występujący poza konkursem p. Barnert (BBSV), z Bielska, uzyskał najlepsze wyniki, mimo niezbyt pierwszorzędnego stylu szczególnie w rzucie oszczepem, za co go publiczność szczodrze darzyła oklaskami, oraz p. Schófler z Łodzi. Należałoby sobie życzyć, by i inne kluby krakowskie jak najwcześniej uruchomiły sekcje lekko-atletyczne. by w ten sposób umożliwić wzajemne spotkania i zainteresować szersze rzesze naszych sportowców dla tej pięknej i dla każdego łatwo dostępnej gałęzi sportu, przez urządzanie publicznych pokazów przed wzgl. podczas pauzy zawodów footballowych. odbyły się następujące zawody wyniki dostępne w Przeglądzie Sportowym::

I. Bieg na przełaj

II. Rzut dyskiem

III. Skok w dal

IV. Rzut oszczepem

V. Bieg rozstawny

VI.Rzut kulą wagi 7 *50 kg

Następnie odbyły się zawody kolarsko-motorowe- wyniki dostępne w Przeglądzie Sportowym:

I. Bieg „Otwarcia" (5 okrążeń)

II. Bieg juniorów (5 okrążeń)

III. Bieg gości (5 okrążeń)

IV. Bieg za prowadzeniem motorów (10 okrążeń)

V. Wyścig jubileuszowy dla członków K. S. Cracovia (5 okrążeń)

VI. Bieg zachęty (3 okrążenia)

VII. Wyścig motorów (10 okrążeń)

VIII. Jubileuszowy bieg parami, amerykański (15 okrążeń):

IX. Match motocyklistów (3 okrążenia)

X. Match najlepszych jeźdźców (2 okrążenia)

Drugi dzień.

W niedzielę o godz. 9 rano odbyło się uroczyste nabożeństwo w kościele Norbertanek, w którem wzięli udział liczni reprezentanci naszego sportu oraz prawie wszyscy goście Cracovii.

Po południu odbyły się przy wysprzedanej wprost widowni 2 mecze:

  1. 1922-06-04 Cracovia - Budapesti TC 1:1
  2. 1922-06-04 Pogoń Lwów - Union Žižkov 1:3

Trzeci dzień.

W drugi dzień świąt odbyły się następujące mecze:

  1. 1922-06-05 Pogoń Lwów - Budapesti TC 0:2
  2. 1922-06-05 Cracovia - Union Žižkov 0:1


Bankiet.

Wieczorem odbył się w oświetlonej świecami — z powodu pęknięcia kotła w elektrowni — sali strzeleckiej uroczysty bankiet. Do suto zastawionych stołów zasiedli prócz goszczących u Cracovii drużyn, reprezentantów związków, klubów, prasy itd. JWP. X. prałat Wądolny, rektor Nowak, rektor Kostanecki, dziekan Ciechanowski, wicewojewoda Kowalkowski, wiceprezydent dr. Wielgus, pułk. Rozwadowski.

Pierwszy zabrał głos prezes dr. Cetnarowski, witając obecnych. W dłuższem przemówieniu podniósł zasługi Cracovii, szczególnie wobec zagranicy, o której stadjonach, ćwiczących dzieciach, poparciu rządów wspomina. Uważa sport za najsilniejszą międzynarodówkę, która zabliźni wszystkie rany, jakie wojna zadała. Dziękuje wszystkim za przybycie i prosi obecnych przedstawicieli władz, uniwersytetu etc. o poparcie. Wręcza srebrne puchary przedstawicielom Unionu, B. T. C. i Pogoni, złote sygnety za 100. mecz graczom : Szperlingowi i Alfusowi. I. II. i III. drużyna otrzymała piękne oznaki jubileuszowe. Kończy wznosząc okrzyk na cześć Naczelnika Państwa. Muzyka gra hymn narodowy.

Następnie gratulowali Cracovii inż. Śliwiński w imieniu P. Z. P. N., kpt. Schwenk w imieniu K. Z. O. P. N., wiceprezydent Wielgus w imieniu zarządu miasta, inż. Rosenstock za Wydział gier i dysc. K. Z. O. P. N. i Kol. Sędziów, dr. Polakiewicz za Lwowski Z. O. P. N., prezes Unionu, B. T. C., Dr. Rowiński w imieniu Sokoła, rektor Nowak, dr. Ostrowski za Pogoń, Union z Łodzi, dr. Gleisner (Jutrzenka), dr. Korngold (Mak.), red. Szyjkowski, dr. Leser, dr. Wojakowski, prałat Wądolny i inż. Śliwiński (Wisła).

Kilku mówców wspominało o braku współpracy ze strony zarządu miasta i domagało się między innemi zniesienia podatku od widowisk sportowych oraz oddania błoń młodzieży. Wiceprezydent Wielgus zabierając głos poraź drugi przyrzekł żądania te sportowców Krakowa przedstawić zarządowi miasta i osobiście je poprzeć. Słowa te przyjęli zgromadzeni długo niemilknącemi oklaskami.

Cracovia otrzymała od B. T. C. wspaniały haftowany proporzec, od Pogoni puchar srebrny, od Jutrzenki piękną płaskorzeźbę, a od Unionu z Łodzi piękną statuę footballisty.

Wśród bardzo wielu depesz gratulacyjnych, jakie otrzymała Cracovia, znajdujemy telegramy od: Sejmu, min. Michalskiego, gen. Sikorskiego, Związku Związków. Pol. Zw. Lekkoatl., Przeglądu Sportowego, Sportu, Tórekvesu (Budapeszt), Polonii (Warsz.), Warty (Poznań), Czarnych (Lwów), A. Z. S. z Krakowa, Lwowa i Wilna, Lechii, Sturmu (Bielsko) itd. itd.

O jubileuszu Cracovii w gazetach

W ówczesnych gazetach pojawiło się dużo artykułów m.in. w Przeglądzie Sportowym o historii KS Cracovia czy Tygodniku Sportowym:

Piętnastolecie Cracovii.

W Zielone święta obchodzi K. S. Cracovia jubileusz piętnastoletniego istnienia. Z okazji tej uroczystości czynię zadość życzeniom Redakcji Przeglądu Sportowego i dzielę się z Szan. Czytelnikami wspomnieniami z historji klubu, zajmującego tak wybitne stanowisko w naszem życiu sportowem. Trudną jednak jest rzeczą dla „niedziennikarza" zebrać olbrzymi materjał, jaki ciśnie się chaotycznie do głowy. Toteż nie będę wyliczał szeregu zawodów i rezultatów, którymi klub ten poszczycić się może, lecz cofnę się w te lata, kiedy stawialiśmy pierwsze kroki, kiedy wybijaliśmy małe okienko, przez które zaczął zwolna wychodzić nasz sport na światło dzienne i wśród szeregu spiętrzonych trudności wywalczał sobie prawo, jeszcze nie obywatelstwa, lecz raczej egzystencji, ściganej i tępionej przez te czynniki, które w pierwszym rzędzie powołane były do jego popierania. Pamiętamy te czasy, kiedy jako uczniowie szkół średnich biegliśmy z uradowanem sercem do parku Dra Jordana, gdzie niezapomnianej pamięci Założyciel tegoż śp. Dr. Henryk Jordan ojcowskiem okiem robili przegląd oddziałów przychodzących na t. zw. "zabawy". Najliczniej schodzili się wszyscy koledzy w dniu, w którym w programie zabaw była "nożna". Grano w „nożną" według samorodnych reguł „krakowskich".
Rok 1906 był rokiem przełomowym dla polskiego footballu. Lwowskie Tow. Zabaw Ruchowych, powstałe za przykładem parku Dra Jordana wystało do Krakowa pod wodzą pp. Dra Hojnackiego, K. Hemerlinga i prof. Dra Piaseckiego dwie drużyny footballowe, ukostjumowane i grające według zasad gry zwanej wtenczas „angielską". Złożone wtenczas dorywczo dwie drużyny uległy rzecz jasna gościom, fakt ten byt bodźcem powstania szeregu zrzeszeń a raczej drużyn, z których,po zlaniu się w jedno ciało Klubu Akademickiego Cracovia z „Mazurem" (białoczerwoni) wyłonił się dzisiejszy K. S. Cracovia. Garstka młodzieży mając wypisane w sercu hasła propagowane przez śp. Dra Jordana rychło spostrzegła, że bez pomocy ludzi starszych i poważnych niczego dokonać i przeprowadzić nie zdoła, że mimo nadludzkich wysiłków ulegnie nie tylko obojętności, lecz raczej nieprzychylności i brakowi zrozumienia dla sportu ze strony ówczesnego społeczeństwa. Na szczęście znaleźli się ludzie tacy jak śp. red. Stanisław Kopernicki, śp. Kazimierz Jurjewicz, śp. prof. Dr. Wiktor Czermak. prof. Dr. Jan Rozwadowski, prof. Dr. Maks. Rutkowski, prof. Dr. Z. Jachimecki. prof. Jan Stach, Dr. Franciszek Fuchs, p. Kowalski i cały szereg innych, którzy podali nam wówczas bardzo młodym swą pomocną rękę i wraz z nami budowali podwaliny dzisiejszej Cracovii. Jak wówczas pracowano, w jakich warunkach i jak zabiegano o dobro klubu niech posłuży sprawozdanie jednego z dzienników krakowskich z roku 1908, którego część przytaczam: "Match footballowy na Błoniach miejskich między Cracovią a Wisłą odbył się wczoraj przy pięknej pogodzie. Nie mógł się odbyć na torze wyścigowym, gdyż ćwiczenia koni do konkursu hippicznego przeszkodziły temu. Sekcja piłki nożnej musiała na prędce z uznania godną pracowitością urządzić ogrodzenie na Błoniach ze słupków połączonych linką. Rano wczas kilku akademików sekcji zakładało paliki i wymierzało paliki. Cóż z tego kiedy publiczność mogła z odległości również przyglądać się grze bezpłatnie tak, że w kasie miano tylko za sprzedane bilety kilkadziesiąt koron, przez co powstał deficyt poważny. A sekcja piłki nożnej przy Związku Turystycznym (K. S. Cracovia) ciągle walczy z deficytem, gdyż mimo ogromnej staranności i pracowitości jej członków, napotyka na każdym kroku przeszkody i apatję. Toż Lwów ofiarował grunt na boisko i pewną sumę dla Tow. Zabaw Ruchowych, a u nas kto chce pomódz, kto się stara o tę sekcję? Czyż na naszym zachodnio-galicyjskim gruncie nic się już nie może udać? Winą sekcji jest, że szersza publiczność zbyt mało o tych przykrych stosunkach wie, w jakich pracuje ta sekcja".
Przyznam się, że nie bez wzruszenia przepisuję te słowa, przypominają mi się bowiem te chwile, kiedy w dniu zawodów cały klub tj. kilkunastu graczy wywoziło na błonia z parku Dra Jordana, przechowywane u żyjącego do dziś dnia poczciwego starego towarzysza naszej młodości „Mikołaja", pale, deski, liny itp., z których robiliśmy ogrodzenie, bramki a nawet prowizoryczne ławki. To, że często poobijaliśmy i pokaleczyliśmy ręce, poniszczyli ubrania i zapomnieli o obiedzie mogło mieć tylko smutne następstwa w naszych domach rodzicielskich — o tem przy pobłażaniu naszych rodziców łatwo się zapomniało. Match mimo wszystko odbyć się musiał. Gdy po obliczeniu wydatków pozostała nieduża nadwyżka, radość była niesłychana. Oszczędzaliśmy każdy grosz ujmując sobie wprost od ust, by tylko kasa klubu wzmogła się o parę halerzy.
Toteż dzień otwarcia własnego boiska — 31 marca 1912 był dla nas dniem nie tylko radości, lecz i dumy, że wśród tylu przeciwności potrafiliśmy pierwsi — stworzyć sobie własne gniazdo — skierować sport na tory odpowiednie a przynajmniej zbliżone do warunków kulturalnych.
Trudno mi pominąć milczeniem niezmordowanych w pracach kolegów klubowych jak Lustgartena, Bernarda Millera. Fr. Jachecia, Tadeusza Zabżę, Justa, Mroczka, szczerego druha sportowego Wiliama Caldera, śp. Fr. Boczarskiego, poległego w walce z bolszewikami i Stan. Szeligowskiego, obecnie prof. Uniw. w Wilnie. Szereg nazwisk pozostaje jeszcze w pamięci, lecz szczupłość ram pisma na wyliczenie ich nie pozwala. Niejeden z czytelników wzruszy ramionami na to, że wypisuję same „sentymenty", niejeden z niewymienionych mieć może żal, iż go pominąłem. Tych proszę o wybaczenie, a co do pierwszych zaznaczam, iż staraniem mojem jest podnieść te momenty, które świadczą o ówczesnem przewiązaniu członków do klubu, walczącego o swą egzystencję. Klub stanowił dla nas drugą rodzinę — w skromnym lokalu klubowym przy ul. Jabłonowskich schodziliśmy się codziennie, omawialiśmy sprawy, naszej gospodarki, cieszyliśmy się zwycięstwami, nie upadając na duchu po porażce. Lokal nasz klubowy utrzymywaliśmy z oszczędności sami w porządku, a zamiatanie własnoręczne nie uchybiało nikomu, nawet takiej figurze (?) jaką był podpisany, ówczesny skarbnik a później sekretarz klubu.
Nic też dziwnego, że białoczerwoni potrafili sobie ująć serca zwolenników i sympatyków sportu, że potrafili zaprząc do pracy ludzi starszych i przenieść na nich swój zapał. Z pośród licznych przyjaciół i zwolenników Cracovii jedno z pierwszych miejsc zajmuje konwent PP. Norbertanek, jako właściciel gruntów, na których klub nasz zbudował swą zagrodę. Rzeczywiście tylko szczera chęć przysłużenia się szlachetnej idei stanowiła podstawę wydzierżawienia tak pięknie położonego terenu młodemu wówczas klubowi. Nasz budowniczy, p. inż. K. Zieliński okazał niebywałą na owe czasy życzliwość i pomoc — wymienionemu zawdzięcza też Cracovia w znacznej mierze możność zabudowania się. Częste spotkania z klubami zagranicznemi podniosły formę i klasę Cracovii, tak, że w 1911 roku zaliczył ją związek austrjacki do rzędu klubów swej 1 klasy. Wyróżnienie to było rzeczywiście sumiennie i ciężko zapracowane. Sława i powaga Cracovii rosła zagranicą, a prezes jej śp. Stanisław Kopernicki był osobistością, którą szczycił się ówczesny Związek austrjacki, delegując Go jako swego przedstawiciela na zjazd międzynarodowej „Federacji''. Lecz nie tylko footbal był wówczas jedyną gałęzią sportu uprawianą w Cracovii. Tennis, hockey i lekka-atletyka miały swych licznych zwolenników i ćwiczących. Rozgrywano matche hockey’owe nie tylko w lecie, lecz i porą zimową na lodzie, a meeting lekko-atletyczny szkół średnich zachodniej Małopolski, zorganizowany w 1914 r. zgromadził z górą 200 zawodników. Tak szeroko pojętą pracę przerwały lata wojny, które nie tylko wstrzymały dalszy rozwój, lecz zniszczyły dotychczasowy dorobek. O sukcesach i niepowodzeniach Cracovii z ostatnich lat nie wspominam, bo są one znane tym, którzy się dzisiaj sportem zajmują.
Stanowisko swe w sporcie polskim zawdzięcza Cracovia nie tylko wynikom swych drużyn. Kierownicy Cracovii nie zapominali i o konsolidowaniu polskiego sportu. Dzięki staraniom i wpływom jej prezesa śp. Stanisława Kopernickiego, zdołano przemienić dawny centralny „Verband“ austriacki na instytucję związków krajowych i dzięki temu wywalczyliśmy sobie autonomiczny P. Z. P. N. Znaczenie tego faktu było dla naszego sportu niezmiernie doniosłe, bo, aczkolwiek Związek ten obejmował tylko Małopolską i nie miał prawa do tej nazwy, to jednak stanowił on szkołę i przygotowanie dla dzisiejszego P. Z. P. N., powstałego i zorganizowanego po odrodzeniu się naszego państwa, nie bez znacznej pracy i zapobiegliwości członków Cracovii. W miarę sił i możności wysyłała Cracovia swe drużyny do miast prowincjonalnych, by w ten sposób propagować sport przy równoczesnem pokazie gry ładnej i pierwszorzędnej. Już w toku 1910 gościła Cracovia w Warszawie, zawożąc ze sobą pierwsze wydane w Polsce przepisy gry w piłkę nożną. Łatwem jest więc zrozumieć, że sympatje do Cracovii i jej rozgłos wzrastały stale nietylko w kraju, lecz i zagranicą. Drużyny bowiem innych krajów, podejmowane ze staropolską gościnnością, przyjmowały chętnie zaproszenia do Krakowa, tem więcej, że spotykały się z przeciwnikiem „fair' i serdecznym aplauzem sportowo wychowanej publiczności.

Czasy wojenne zmieniły usposobienie młodzieży — przedstawione poprzednio oddanie się swemu klubowi, które u niejednego wywoła dzisiaj może uśmiech politowania, przywiązywało silniej do barw klubowych aniżeli to da się dzisiaj zaobserwować. Ówcześni członkowie, zwłaszcza czynni, aczkolwiek bardzo młodzi, mieli więcej wyrozumienia dla ewentualnych niewygód czyteż niedomagać Zarządu; niejedną gorzką "pigułkę" ten i ów musiał przełknąć, by się podporządkować dobru ogólnemu. Daleki jestem od tego, by bezwzględnie przenosić ówczesną młodzież ponad dzisiejszą, ale z obserwacji przychodzę do przekonania, że wówczas byliśmy bardziej zapalni, że potrafiliśmy silniej zadokumentować oddanie się swym barwom, aniżeli to dzieje się dzisiaj. Ze zmianą jednak stosunków powojennych wracamy zwolna do dawnych tradycji. Praca wre na dobre; zeszłoroczna działalność Zarządu Cracovii z Drem Cetnarowskim, jako prezesem i p. Dembińskim, jako sekretarzem na czele widoczną była nie tylko w olbrzymim postępie formy drużyn Cracovii, ale i w gospodarce wewnętrznej. Toteż dzisiaj Cracovia, mając za wiceprezesów pp. Dra Hładija i p. Kowalskiego rozwinęła szeroko swą działalność. Żywotność sekcji kolarskiej z pp. inż. Majerem i Senissonem na czele rokuje i w tym kierunku jak najlepsze nadzieje. To samo dotyczy sekcji lekkoatletycznej, prowadzonej z zapałem przez majora p. Jachomskiego i sekcji szermierczej kierowanej przez p. Nowotarskiego.

Rok jubileuszowy Cracovii zespala się ściślej z historją naszego sportu. Pierwsze bowiem międzypaństwowe zawody footballowe odbyły się na wzorowo urządzonem boisku Cracovii. Jak się w ostatniej chwili dowiadujemy, raczył Naczelnik Państwa objąć protektorat nad jubileuszem Cracovii, wyrażając wobec delegacji naszego klubu swoją życzliwość i sympatję dla białoczerwonych. Jest to dla Cracovii zaszczyt niemały i może otworzy on oczy ojcom gminy miasta Krakowa, jak należy pojmować cele sportowe, dla których oni prawie że nic nie zdołali uczynić.

Niechże więc ten piętnasty rok istnienia Cracovii będzie tym ważkim momentem, od którego zacznie się dalszy, ale szerszy zakres pracy obejmujący pochód do wyżyn sportowych na chwałę polskiego sportu i dobro naszej młodzieży.

Dr. Wacław Wojakowski

Historja Cracovii.

(Z okazji 15-letniego jubileuszu).-za Tygodnikiem Sportowym
Cracovia powstała z dzieła obywatelskiego niezapomnianej pamięci Dra Henryka Jordana.
W 1906 roku wysłało lwowskie "Towarzystwo Zabaw Ruchowych" pod wodzą Drów Hojnackicgo, Piaseckiego i p. Hemerlinga dwie drużyny footballowe, by za-propagować grę w piłkę nożną wśród młodzieży krakowskiej. Nieznano wtedy wogóle żadnych reguł i drużyna zwana "krakowską" uległa Lwowiakom. Krakowiacy pod wpływem tej porażki zaczęli racjonalnie ćwiczyć i cały ruch sportowy w mgnieniu oka przeniósł się wówczas z parku Dra Jordana na błonia.
Wszystko byłoby jednak poszło na marne z powodu braku środków i organizacji, gdyby szczęśliwym trafem nie zjawił się wówczas w Krakowie przybyły z Anglji znany literat, a gorliwy opiekun footballu, Dr. Tadeusz Konczyński. Jego bezsprzecznie jest zasługą, że ruch footballowy przybrał wówczas racjonalny kierunek i dzięki jego poparciu finansowemu kluby krakowskie uzyskały kostjumy i buty footballowe potrzebne do gry w piłkę nożną. Wówczas to w r. 1906 zorganizował Dr. Konczyński turniej szesnastu klubów, po większej części studenckich i akademickich. Zwycięstwo w tym turnieju odnieśli „Biało-czerwoni", zwani „Mazur", na drugiem miejscu był "Akademicki Klub Footballowy Cracovia". "Mazur" w krótkim stosunkowo czasie pomścił porażkę Krakowian przez Lwowiaków, bijąc "Czarnych" we Lwowie 30 września 1906 1:0. Dr. Konczyński nie zadawalał się jednak propagandą sportu w samym Krakowie, lecz wyjeżdżał z drużynami krakowskiemi także na prowincję.
W 1907 roku wyjechał Dr. Konczyński z Krakowa. Kluby krakowskie pozostały bez opieki i środków pieniężnych do dalszego rozwoju potrzebnych. Na wiosnę tego roku połączyły się dwa wówczas w Krakowie najsilniejsze Kluby "Akademicki Klub Sportowy Cracovia" i "Mazur" (biało-czerwoni) pod dzisiejszą nazwą "Cracovia" o barwach biało-czerwonych "Mazura", bez żadnego funduszu obrotowego prócz przyborów do gry. 1 lipca 1907 roku w ostatnim dniu Zlotu Sokołów, wyjechała Cracovia na zaproszenie "Towarzystwa Zabaw Ruchowych" do Lwowa na match z Czarnymi i uległa Lwowiakom w stosunku 4:1. Pod koniec września 1907 roku połączyła się Wisła z Cracovią, jednak po kilku tygodniach wystąpiła z powrotem. Klubem rządziła wówczas sama pierwsza drużyna i kilku gorliwych przyjaciół.
W zimie 1908-go roku wstąpiła "Cracovia" jako sekcja do Krajowego Związku Turystycznego, który nie bardzo o ten Klub się troszczył, tak, że w sezonie wiosennym 1908 r. rozegrała Cracovia 4 matche. Z Pogonią 26 kwietnia w Krakowie 1:1, 10 maja we Lwowie przegrywając 0:1. Dzięki inicjatywie Anglika, ówczesnego obrońcy Cracovii p. Caldera, rozegrano dwa matche z D. S. V. Opawa 28 maja w Opawie, przegrywając 4:2 (bramki dla Cracovii strzelili Żabża i Nowotny). 14 czerwca gościła Cracovia u siebie drużynę opawską na rewanżu; była to wogóle pierwsza pozagalicyjska drużyna w Krakowie i Cracovia zwyciężyła ją 5:2. — Bramki strzelili wówczas B. Miller 3, Just i Calder po 1. Jesionią tegoż roku grano trzechkrotnie z Wisłą z wynikami 1:1, 3:1 i 2:2. Pierwszy match z Wisłą odbył się 20 września pod kierunkiem sędziego p. Stoegera.

W jesieni 1909 r. wystąpiła Cracovia ze Związku Turystycznego i sama się rządziła. Ówcześni członkowie Cracovii, między innymi pp. J. Lustgarten, Jacheć, Schwarzer, Pollak, Szeligowski, Markheim, Calder, Rysiak, Zabża, Miller i Just odbierali sobie niejednokrotnie od ust i składali grosze do kasy drużyny i tak uzbierano kilkanaście koron, które stanowiły podstawę i zawiązek tego, co Klub Cracovia dzisiaj posiada. W sezonie 1909 r. grano matche z Wisłą 1:1, 0:2, z Pogonią 1:2, 2:2, z Czarnymi na Zielone święta 5:0 (Wisła w dniu poprzednim 4:4 z Czarnymi).
Drobnemi składkami uzyskała drużyna 100 koron i sprowadza do Krakowa drużynę Bielitz-Bialaer-Fussballclub, obecny B. B. S. V. Cracovia wygrała match ten w stosunku 5:0 i z dochodem kasowym czystym 300 koron. Rewanż w Bielsku wypadł 1:1. Pierwszą senzacją była w Krakowie 10 października drużyna Kassai Athleticai Club. Był to pierwszy poważny przeciwnik Cracovii. W Koszycach grał wówczas na prawym łączniku znany internacjonał węgierski Bodnar. Match rozegrany przy rzęsistym deszczu dał wynik 2:2.
Oprócz tego grano jeszcze w tym sezonie z Wisłą 0:1, Czarnymi 2:1, Dianą Katowicką 8:1, Pogonią 2:0. Juniorzy Cracovii grali wówczas 1 listopada ze Skawą wadowicką 7:2. W Juniorach Cracovii grali podówczas między innymi: Synowiec, Owsionka, Hetper, ś. p. Marfiak, Szajnowski i Długocki.
Pierwsze Walne Zgromadzenie Cracorii po otrzymaniu z Namiestnictwa, zatwierdzonego statutu, odbyło się 10 lutego 1910 roku. Majątek Cracovii wynosił podówczas w gotówce 320 koron, a inwentarz wartości 450 koron. Pierwszym prezesem K. S. Cracovii wybrano prof. U. J. Dr. Jana Michała Rozwadowskiego, wiceprezesem ś. p. redaktora Stanisława Kopernickiego, a do pierwszego wydziału weszli śp. Franciszek Boczarski, profesor Aleksander Jaworski, Józef Lustgarten, William Calder, Alfred Radwanek, Wacław Wojakowski, prof. Un. Jagiel. dr. Wiktor Czermak, Bernard Miller i Franciszek Jacheć, jako kapitan pierwszej drużyny. Sekretarzowali po kolei Lustgarten, Bieda, Boczarski i Miller. Protektorat klubu objął uproszony podówczas Eksc. Antoni hr. Wodzicki. W 1910 r. Cracoria wydała przepisy gry w piłkę nożną, opracowane przez red. Kopernickiego, Lustgartena i Millera. W tym też roku Cracovia przystąpiła do Austryjackiego Związku Footballowego.
Na wiosnę 1910 r. rozegrano matche z teamem ostrawskim 10:0. Poraź pierwszy w kolorach biało-czerwonych grali wówczas Ryszard Singer, Dlabacz i dopiero co z Wisły przybyły śp. Antoni Poznański, z B.B.S.V. 8 : 0, Morawską Slavią 8 : 2. Ryzykownem przedsięwzięciem nazwać było można wówczas sprowadzenie do Krakowa drużyn pierwszoklasowych, jak Törekves, który został pobity w stosunku 2:1 i na Zielone Święta Criketerów wiedeńskich, którym Cracovia uległa w stosunku 4:2 i 11:4. Cracovia była wówczas jedyną drużyną, której się udało zrobić słynnym wówczas Criketerom 4 bramki. I dlatego też jeden z dzienników wiedeńskich "Neues Wiener Tagblatt" nazwał wówczas Cracovię "die weltberühmte Cracovia". Zaznaczyć należy, że w drużynie Criketerów grali tacy gracze, jak Prager, bracia Löenfeld, Preiss, Hussak, Metzl, Clement, Alt i Kolisch. W tym sezonie grano jeszcze z Wisłą 22. V. 2:0, pierwszy match Synowca w pierwszej drużynie, z Czarnymi 3:0, juniorzy Cracovii grali z juniorami Czarnych przedmatch 3 : 3. Następnie grała Cracovia z Pogonią 0:1 i 3:0, z DFC. z Berna 2:2, 29 czerwca zeszła Cracovia we Lwowie z boiska, nie grając matchu z Czarnymi z powodu wstawienia przez Czarnych do drużyny graczy Pogoni, Sykały i Rysiaka, podówczas członków Pogoni, na co Cracovia się pod żadnym warunkiem zgodzić nie chciała. Zejście Cracovii z boiska powitała publiczność lwowska obrzucaniem kamieniami graczy Cracovii. Z Rob. Klubem Sportowym (Kraków) grała Cracovia 6:3.
Sezon jesienny rozpoczęto matchem z drużyną czeską tej miary, co Sparta praska. Ponieważ drużyny czeskie grały tylko między sobą, więc też podówczas nie znano dobrze klasy gry Sparty i nie wiedziano, że ona jest jedyną groźną przeciwniczką groźnej podówczas Slavii. Da zawodów tych stanęła Cracovia 4 września 1910 r. zupełnie bez treningu, a niektórzy nawet gracze w dniu zawodów dopiero wracali z ferji wakacyjnych. Toteż Cracovia poniosła wówczas największą klęskę od czasu swego istnienia, uległa bowiem Sparcie w stosunku 15:1. Nie zraziło to bynajmniej pierwszej drużyny Cracovii, lecz pobudziło do tern intenzywniejszej pracy nad sobą. 17 i 18 września grała Cracovia z Rudolfshüglem wiedeńskim z wynikami 2:3 i 0:6, następnie z Magyar Athleticai Clubem (Budapeszt.) 0: 3, Pardubicami 1 : 5, Warszawskiem Kołem Sportowem w Warszawie 2:1 i 10:0, 22 października gra Cracovia poraź pierwszy w Budapeszcie, ulegając Törekvesowi w stosunku 2:1, 29 i 30 października gości w Krakowie druga drużyna praska Smichov, z którą uzyskuje Cracovia wyniki 0:5 i 2:2- 13 listopada gra w Krakowie podówczas w pierwszej klasie będąca Victoria z Wiednia, która uległa Cracovii 3:1, a że przegrała tylko w tym stosunku, miała to do zawdzięczenia podówczas swemu fenomenalnemu bramkarzowi Mieczysławowi Wiśniewskiemu, obecnie członkowi czynnemu Wisły.
Drugie Walne Zgromadzenie Cracovii, odbyte dn. 20 stycznia 1911 r., wzięło sobie za zadanie przedewszystkicm uzyskanie własnego boiska sportowego. Prezesem został wybrany red. Stan. Kopernicki, wiceprezesem prof. dr. Maksymilian Rutkowski, sekretarzem Józef Lustgarten. Resztę wydziału tworzyli pp.: dr. Rothirsch Roman, dr. Wiktor Czermak, dr. Julian Nowak, dr. Jan Michał Rozwadowski, prof. gimn. Jan Stach, Boroński Lesław, Czasz Sfanisław, dr. Bereś Rudolf, Kwaszyc Wincenty, Wojakowski Wacław, książę Fran. Radziwiłł, Karcz Al., Sudolski Jan, Lachner i Al. Litwinowicz.
W owym czasie położył bardzo wielkie zasługi około Cracovii, a zwłaszcza około wybudowania własnego boiska, śp. Jurjewicz Kazimierz, późniejszy prezes Cracovii.
Jesienią 1911 roku uzyskano grunta na budowę boiska. Rok 1911 należy bodaj czy nie do najlepszych Cracovii i w tym też sezonie grała ona z najpoważniejszymi przeciwnikami z Wiednia, Pragi i, Budapesztu. Sezon ten rozpoczęła Cracovia rozegraniem matchu z Ratibor F. C. z Górnego Śląska z wynikiem 13:0. Następnie grała Cracovia z Pogonią 5:1 w Krakowie i we Lwowie 4:1, Deuteche Sportbruder z Pragi 6:1 i 0:3, Warszawskie Koło Sportowe 5:2 i 12:0, Terezvarosi Tom. Club Budapeszt 1:1, Czarni 0:3 i 1:1 (zejście Cracovii z boiska), Reprezentacją Wiednia 3:6, Nemzeti Budapeszt 3:4, D. F. C. z Pragi 0:5 i 2:7, Sportclub wiedeński 0:5, W. A. F. 2:6.
Anglik Calder, prawy obrońca Cracovii, pożegnał się z publicznością krakowską na zawodach z Wafem dnia 18 czerwca, a 1 lipca grał we Lwowie przeciw Czarnym ostatni swój match w Cracovii. Calder był jednym z tych cudzoziemców, który w krótkim stosunkowo czasie zżył się z naszem społeczeństwem, a dla Cracovii położył szczególne zasługi jako pionier stylowej gry football, opartej na najlepszych wzorach angielskich. Calder klubowi niejednokrotnie pomagał w przezwyciężeniu trudności finansowych.
Dnia 10 lipca 1911 roku Związek Austrjacki jednomyślną uchwałą swego Wydziału zaliczył Cracovię do pierwszej klasy (12 głosów). Na nalegania Austr. Związku Footb. utworzył prezes Cracovii ś. p. red. Kopernicki 25 czerwca 1911 roku "Związek Galicyjski Footballowy" jako podzwiązek byłego ogólno-Austrjackiego Związku Footballowego. Red. Kopernicki został wówczas wybranym reprezentantem do Wydziału Związku Austrjackiego we Wiedniu, a w roku 1911 był jednym z czterech wybranych podówczas delegatów austrjackich na Kongres Federacji.
W lecie 1911 roku zaangażował Wydział Cracovii na dwa miesiące letnie głośnego podówczas trenera D. F. C- w Pradze Franciszka Kożeluha, który się zaraz zabrał energicznie do pracy. Praca jego zaznaczyła się dodatnio. Kapitanem drużyny na sezon jesienny 1911 r. wybranym został Mieczysław Pollak. Cracovia posiada w tym czasie do 10 kompletnych drużyn footballowych.
W jesieni 1911 roku rozegrała pierwsza drużyna zawody z następującymi klubami: z Lechją lwowską 7:0, drużyną reprezentacyjną Wrocławia 1:0, Sturmem z Pragi 0:4, Simmeringiem z Wiednia w dzień powszedni po powrocie Simmeringu ze Lwowa 1:2, Pogonią 1:0, B. B. S. V. w Bielsku 1:2, jedyna dotychczas porażka z klubem bielskim, Wisłą 1:0. Na matchu 8 października 1911 z Pogonią grał poraz pierwszy w pierwszej drużynie Fryc Stefan. W tym sezonie udało się klubowi zapewnić wynajem około 12 morgów łąk zwierzynieckich, należących do konwentu PP. Norbentanek. Zakontraktowano ten grunt na okres trzechletni z ewentualną prolongatą na dalsze trzechlecie. W listopadzie rozpoczęto roboty niwelacyjne i około budynków na pomieszczenie szatni. Dnia 30 marca 1912 nastąpiło otwarcie własnego parku gier Klubu Sportowego Cracovia, na którą to inagurację zaproszono Pogoń lwowską. W tymże czasie przybył do Krakowa zaangażowany już na stałe trener Franciszek Kożeluh, który już r. 1911 w lecie przez dwa miesiące trenował Cracovię z tak dobrym rezultatem.
Pierwszy match na nowem boisku z Pogonią zakończył się nierozegraną 2:2. Na Wielkanoc tego roku grała Cracovia z drugoklasową drużyną węgierską z Budapesztu Budapesti Egyetemi Athlaticai Club z wynikiem 5:0 i 3:2. Na matchach tych 7 kwietnia rozpoczął Kałuża grę w pierwszej drużynie. Następnie grali biało-czerwoni z B. B. S. V. 3:0, Kassai A. C. 1:1, Germanią z Wrocławia 5:0, A. Z. S. 6:2. Namzeti z Budapesztu 1:1, Florisdorfem 1:1. Na Zielone Święta z Amatorami 1:4 i 1:1, D. S. V. Opawą 3:2, Sportbriiderami z Pragi 3:1 i 3:1, Czarnymi 1:0, Monori S. K. 2:0 i 4:0.
Sezon jesienny rozpoczęli biało-czerwoni zawodami z Beuthener S. V. 3:2, następnie grano z Opawą D. S. V. 2:0, Herthą wiedeńską 3:2, Czarnymi przegrano 1:3, z Pogonią 1:1, Florisdorfem 2:0 i 2:0. Eintrachtem z Lipska 1:2 i 1:3, A. Z. S. 3 :0 i dwukrotnemi zwycięstwami nad Wisłą 4:2 i 2:0, zamknięto sezon 1912 r.
Rok 1913 Polonia 4:0. V. f. B. Breslau 3:2, reprezentacja Katowic 3 :0, Mittweide 3:2 i 5:0, B. B. S. V. 1:0 i 2:1, Pogoń 1:3, Kassai A. C. 2:0, Wisła 2:1, Hertha 2:3 i 1:2, Enitracht z Lipska 1:1 i 2:3, D. S. V. Opawa 5:1, Pogoń 2:2, z krakowskimi klubami grała Cracovia z Polonią 3:0 i Spartą 3:0.
Rok ten zaznaczył się dla Cracovii bolesną stratą. Na wiosnę tegoż roku zmarł prezes Klubu, a zarazem wiceprezes Austryackiego Związku Footballowego ś. p. Redaktor Stanisław Kopernicki. Prezesem Cracovii został wybrany p. Kazimierz Jurjewicz. Jesienny sezon 1913 r. rozpoczął się matchem reprezentacyjnych drużyn Galicji z taką drużyną Moraw i Śląska, do której to drużyny z Cracovii weszło 6 graczy, a mianowicie Fryc, Robert Traub, Prochowski, Dobrzański, Kałuża i Mielech. Cracovia otwarła swój sezon 7 września z drużyną Dresdner B. C. 3:0, B. B. S. V. 3:0 i 4:i, Pogonią 3:1 i 1:1, Simmeringiem 2:2 i 0:1, Wisłą 0:1. Poraz pierwszy zawitała do Krakowa 25 października doskonała mistrzowska drużyna Austrji Rapid, której Cracovia uległa honorowo 3:1 i 2:1. Na 15 i 16 listopada wyjechała Cracovia poraz pierwszy na zaproszenie Rapidu do Wiednia, gdzie grała z Admirą 0:2, a Rapidem 1:4.
Sezon wiosenny 1914 roku rozpoczęła Cracovia matchem z Makkabi 6:0, Dianą z Katowic 3:1, B. B. S. V. 5:0 i 5:0, na Wielkanoc Törekves 0:3 i 1:2, Czarni 4:0, Amatorzy z Wiednia 3:0, Union z Berlina 5:0 i 7:0. Była to pierwsza drużyna stolicy Niemiec, która wogóle bawiła w Polsce. W drugim dniu matchu z Unionem uległ prawy pomocnik Cracovii Robert Traub po zderzeniu się z napastnikiem Unionu złamaniu nogi prawej. Następnie grała Cracovia z Czarnymi 0:0, w Zielone Święta z Admirą 2:2 i 2:1, Wisłą 3:1, Pogonią 2:0, D. F. C. z Pragi 1:3 i 0:0. Były to ostatnie dwa matche przed rozpoczęciem wojny światowej. W r. 1914 urządziła Crac. meeting lekko atletyczny międzyklubowy lokalny, oraz uczniów szkół średnich zachodniej Małopolski. Z powodu powołania większej ilości graczy Cracovii i członków pod broń, przerwano w r. 1914 dalszą działalność sportową.
Dopiero 11 czerwca 1916 r. wyjazdem do Lwowa rozpoczęto dalszą działalność i sprowadzono do Krakowa drużynę Nemzeti S. C z Budapesztu na dwa matche z wynikiem 2:2 i 0:2.
Skład Cracovii był na tych dwu matchach następujący: Szubert, Dąbrowski Wł., Grabowski, Wykręt, Cikowski, Jaśko, Kubiński, Szeligowski, Kałuża, Dąbrowski T., Mróz. W drugim dniu grał zamiast Jaśki i Szeligowskiego Ziemiański i Schneider Tolek. Była to wówczas jedyna drużyna w Krakowie.
Następny match grano 1 i 8 października z Pogonią 2:0 i 8:0
Żywszą działalność rozpoczęła Cracovia już 1917 roku, grając 3 czerwca z Pogonią 1:1. Poraz pierwszy grał wówczas w bramce p. Przeworski i Sperling, oprócz nich grali jeszcze Śliwa, Strycharz, Kisielewski i Dobrzański.
Następnie grano z 1 p. Leg. polskich 5:1, Olimpią z Kromieryża 14:1, 5 Leg. polskich 2:1. Pierwszy raz w kolorach biało czerwonych grał wówczas Halpern w bramce, obecny bramkarz Hakoah z Wiednia, załogujący wówczas w Krakowie, który grał ogółem w Cracovii 10 matchów. Następnie rozegrano z Przerowem 12:0, 3 p. Leg. polskich 7:1, 6 p. Leg. polsk. 5:0. Z Legią uległa Cracovia 1:2, Ceskym Lwem 0:3 i wygrała 2:0, z Donaustadt 4:1, Herthą 2:0 i 1:1, Wackerem 4:1, z reprezentacyjną drużyną Budapesztu 0:1, Pogonią 3:1. 25 listopada gościła Cracovia we Wiedniu przegrywając z Wafem 0:3. W tym sezonie 25 lipca na matchu z 5 p. Leg. rozpoczął Gintel grywać w pierwszej drużynie Cracovii.
Rok 1918 rozpoczęła Cracovia matchem-rewanżem z Wafem, przegrywając 1:2, następnie z reprezentacją Wiednia 0:8, Czarnymi 5:1, B. B. S. V. 11:0 i 4:0, Simmeringiem 4:3 i 4:1, Polonią warszawską 10:1, Wackerem 3:0 i 2:1, Germanią Schwechat 2:1 i 10:1, Rudolfshüglem 0:1 i 2:1, D. S. V. Opawą 3:3 i 6:2, Czarnymi 7:0 i 4:0, Vasasem 4:0 i 4:2, Wisłą 3:2 i 0:1, Amatorami 2:2, 33 F.C. 1:2 i 3:3, Wacem 0:3, Simmeringiem 9:1 i 8:1. Rok ten zakończyły zawody z Wisłą 0:1.
W roku 1919 sezon dość spóźniony, bo dopiero 8 czerwca otworzyła go Cracovia zawodami Cracovii B. z Biała-Lipnik 3:2, następnie Cracovia I ze Sturmem z Bielska 3:0 i Sturm-Biała-Lipnik Komb. 6:1, B. B. S. V. 11:1 i 5:3, Lotnikami 30:0! Koroną 5:0 i 5:0, Wisłą 1:3 i 1:0, Sportclubem 3:0, 2:1 i 5:1, Czarnymi 6:2 i 5:0, Jutrzenką 4:1, Pogonią 3:4 i 4:1, Rewerą 3:1, Repr. Poznania 10:0, Ł.K.S. 6:1 i 5:1, Hakoahem (Bielsko) 5:0 i Sturmem 5:1.
W lutym roku 1920 odbyło się pierwsze po wojnie światowej Walne Zgromadzenie Klubu, na którem omawiano działalność za czas od 1914 do początku 1920 r. Sprawozdanie za ten czas składał ówczesny sekretarz Klubu p. W. Wojakowski, poświęcając na wstępie gorące słowa pamięci i hołdu dla zmarłego prezesa Cracovii ś. p. Kazimierza Jurjewicza, skarbnika Kirchmayera i Smoleńskiego, który zginął pod Lwowem. Dzięki wytrawnej pracy prof. Figny urządził Klub w 1914 roku meeting lekko atletyczny uczniów zachodniej Małopolski w Krakowie. Przeprowadzono budowę bieżni, dzięki znacznej pożyczce pieniężnej, udzielonej Klubowi przez ś.p prezesa i Marjana Dąbrowskiego redaktora "Illustr. Kur. Codz." pod kierownictwem inż. Zielińskiego Wojska austrjackie cofające się przez Kraków podczas wojny, wyrządziły Klubowi stratę przez zdemolowanie trybun, parkanu i szatni klubowych, oraz rabując inwentarz Klubu. W 1915 roku Klub musiał rozpocząć naprawę tego wszystkiego i dopiero w roku 1916 rozpoczął na nowo swą działalność sportową. Na temże Walnem Zgromadzeniu wybrano prezesem p. Dra Edwarda Cetnarowskiego. Uchwalono przesłać p. Englowi we Wiedniu podziękowanie za pomoc, jaką udzielił Cracovii podczas wojny w Krakowie.
Sezon rozpoczęła Cracovia w 1920 roku 4. i 5. kwietnia grając z D. S. C. Cieszynem w Krakowie 5:1 1:0, następnie z Biała Lipnikiem 8:1. W tym czasie rozpoczęły się mistrzostwa okręgowe, rozpisane przez K. Z. O. P. N. na klasę A. i B. Cracovia gra w nich z Jutrzenką 8:0 i 9:0, Wisłą 0:1 i 4:1, Makkabi 5:0 i 2:0, zdobywając mistrzostwo okręgowe 10 punktami na 12 możliwych do zdobycia. Także druga drużyna_Cracovii zdobyła w tym roku mistrzostwo okręgowej drugiej klasy.
Rozgrywki o ogólne mistrzostwo Polski nie można było w tym roku rozegrać z powodu najazdu bolszewików. Oprócz tych matchów rozegrała Cracovia jeszcze zawody z D O. G. Warszawa 5:1, Sturmem z Bielska 5:0 i 6:0, Makkabi 1:0, Makkabi i Jutrzenka komb. 2:1, Pogonią 3:0, Polonią 5 :0 i 2:3, W. K. S- 1:1 i 5:1, Wackerem 3:2 i 0:2, Simmeringiem 4:3 i 6:1, Jutrzenką 6:0. We wrześniu wyjechała na zaproszenie komitetu plebiscytowego na Górny Śląsk dla propagandy sportu polskiego, bijąc tam Słupnę 3:0, w Krakowie 0:0, Reprezentację Katowic 13:0, Lipiny 7:0, w Krakowie z Makkabi 3:0 i 5:0, Wisłą 1:1, B. B. S. V. 4:0. Dn 31. X. i 1. XI. wyjechała do Wiednia na jubileusz Admiry, grając z Admirą 4:4 i Wafem 1:3, a na zakończenie sezonu z Podgórzem 4:0.
W sezonie 1921 r. zaangażowała Crac. jako trenera znanego gracza MIK i internacjonała węgierskiego Imre Pozsony'ego z Budapesztu, który systematycznym treningiem wszczepił piękny, celowy i stylowy system gry u Cracovii, dając jej silne podstawy rozwoju.
Rok 1921 rozpoczęła Cracovia 13 marca matchem z Wawelem 4:0, następnie grała z reprez. Bielska 8:1, Sturmem z Bielska 6:0, Lipinami 10:0, Polonią 7:1 i 6:0, Jutrzenką 6:0, Czarnymi 6:1 i 2:0, Kispesti 1:0 i 2:4, Makkabi 5:0, Wartą 6:2, Ujpesti 2:1 (najładniejszy match Cracovii w tym roku) i tym matchem zakończyła Cracovia swój sezon wiosenny, w którym zdobyła też wraz ze swoją rezerwą mistrzostwo K. Z. O. P. N. klasy A i B. W klasie A zdobyła Cracovia mistrzostwo okręgowe, zdobywając na 6 matchach wszystkie możliwe do zdobycia 12 punktów, uzyskując stosunek bramek 33 na 3. I tak zbiła Cracovia w walce o mistrzostwo okręgu Makkabi 6:2 i 5:0, Wisłę 3:0 i 5:0, Jutrzenkę 10:1 i 4:0. Cracovia II zdobyła mistrzostwo w 12 matchach, wygrywając 9 przy 3 nierozegranych 21 punktami i stosunkiem bramek 58 na 16, bijąc Podgórze 1:1 i 5:0, Wisłę II 3:3 i 5:3, Koronę 6:3 i 8:1, Wawel 3:0 i 4:1, Makkabi II 4:2 i 2:2, Jutrzenkę II 12:0 i 5:0.
W maju 1921 zginął tragiczną śmiercią (upadek z aeroplanu) członek Cracovii, były prawy łącznik śp. Antoni Poznański. Cracovia dn. 12 czerwca z okazji swego pobytu we Lwowie na matchu z Czarnymi, złożyła wieniec na grobie śp. A. Poznańskiego na cmentarzu obrońców Lwowa.
Po pięciotygodniowym odpoczynku rozpoczęła Cracovia zawody z Wackerem, ulegając w stosunku 1:0 i Terezvarosi 1:1. W dniu 21 sierpnia rozegrała Cracovia pierwsze zawody o mistrzostwo ogólno-polskie, które też zdobyła w 8 matchach, wygrywając 7 zawodów, 1 nierozegrany, 15 punktami i stosunkiem bramek 31 na 7. I tak grała Cracovia w mistrzostwie Polski z Polonią 3:0 i 2:1, Wartą 2:2 (jedyny nierozegrany match) i 6:1, Pogonią 2:0 i 5:2,Ł.K.S. 7:1 i 4:0.
Rezerwa Cracovii zdobyła też mistrzostwo ogólno polskie klasy B, grając 6 matchów, z tego 5 wygranych i 1 match nierozegrany, zdobywając 11 punktów i stosunek bramek 22 na 9 i tak grała Cracovia II z Unionem 6:3 i 2 : 2, A. Z. S. 4 : 0 2 : 0, Pogonją II 5 : 4 i 3 : 0.
Oprócz zawodów w mistrzostwie grała Cracovia w sezonie jesiennym jeszcze w turnieju, urządzonym w Krakowie pomiędzy Jutrzenką, Makkabi i B. B. S. V. zdobywając pierwsze miejsce i żetony, bijąc Jutrzenkę 4:0, Makkabi 11:0 i B. B. S. V. 2:1. Nadto grała jeszcze ze Slovanem z Mor. Ostrawy 4:0, Makkabi. krak. 3:2, Reprez. II klasy 2:1, a na zaproszenie M. T. K. wyjechała na zawody do Budapesztu, grając 1. Xi z F. T. C. 0:1 i 2.X. z M. T. K. 0:0 sławiąc tym wynikami imię polskiego sportu zagranicą.
W dniu 18 grudnia wzięło udział siedmiu graczy z pierwszej drużyny Cracovii w pierwszej reprezentatywce z Węgrami w Budapeszcie 0:1 (Gintel, Styczeń, Cikowski, Synowiec, Mielech, Kałuża i Sperling). I tak zakończyła chlubnie Cracovia rok 1921 zdobywając pierwsze mistrzostwo ogólno-polskie w piłce nożnej.
Rok 1922 sezon wiosenny rozpoczęła Cracovia wyjątkowo wcześniej bo już 19 lutego, grając z Pogonią Katowicką tamże 8:2, a 26.II. na rewanżu w Krakowie 5:0. Na zaproszenie Slavii wyjechała Cracovia na 4 i 5 marca do Pragi na zawody z Unionem Žižkov, przegrywając 2:1, choć cała prasa zagraniczna uznała wówczas Cracovię za lepszą i mającą przewagę nad Unionem, a przegrała li tylko z tego powodu, że jej brak jest strzelców w napadzie, którzyby mogli moc sytuacji wyzyskać na swoją korzyść. W drugim dniu uległa Cracovia doskonale w tym dniu grającej Slavii 5:0. U Cracovii widocznem było przemęczenie z poprzedniego dnia i brak treningu (początek sezonu). Matchów przyjacielskich grała w tym sezonie z Jutrzenką 8:0, Mor. Slavią 4:3 i 1:3, Torekvesem 1:3 i 2:0, Pogonią 0:3 i Lechją 11:0. W mistrzostwie okręgowem osiągnęła Cracovia dotychczas drugie miejsce, grając z B. B. S. V. 3:0, Wisłą 1:1, Makkabi 0:1, Jutrzenką 3:2 i 4:0, mając dotychczas punktów 9, stosunek bramek 14:4.
W dniu 24 kwietnia zmarł tragiczną śmiercią członek czynny pierwszej drużyny Cracovii, jej prawy łącznik, śp. Bolesław Kotapka, jeden z najlepszych graczy footballowych w Polsce w chwili, gdy szedł napadniętemu swemu bratu z pomocą. Pogrzeb śp. Bolka Kotapki zamienił się w wielotysięczną manifestację sportową. Repr. Węgier z okazji swego pobytu w Krakowie 14-go maja złożyła wieniec na grobie zmarłego z napisem "W żałobie polskieg. sportu bierze żywy udział Węg. Z. P. N.". W reprezentacji przeciw Węgrom wzięło udział 14 maja 5 członków Cracovii (Ginteł, Cikowski, Synowiec, Kałuża i Sperling).
W reprezentatywce przeciw Szwecji 28. V. i Sztokholmowi 30. V. brało również udział 7 graczy Crac. (Fryc, Styczeń, Cikowski, Synowiec, Sperling, Kogut. Kałuża).
W bieżącym roku przypada też dziesięciolecie gry Kałuży w pierwszej drużynie Cracovii.
W lipcu bieżącego roku wyjeżdża Cracovia na 25 dniowe tournee po Czechosłowacji, Niemczech i Szwecji.
Oprócz piłki nożnej uprawia też inne sporty, jak lekką atletykę, szermierkę i kolarstwo. Dawniej uprawiano też w Cracovii sport tenisowy i tak nawet w 1910 roku urządził klub turniej tenisowy na własnych placach tenisowych w parku Dr. Jordana; w 1911 musiano turniej odwołać z powodu małej liczby zgłoszonych. W latach wojennych i powojennych kierował sekcją tennisową K. S. Cracovii p. Mjr. Zachaczewski.
W dniach 3, 4 i 5 czerwca urządza Cracovia z okazji swego piętnastoletniego jubileuszu zawody footballowe, w których biorą udział oprócz jubilatki Union Žižkov z Pragi, B T. C. z Budapesztu i Pogoń lwowska. Odbędą się również i wyścigi międzynarodowe cyklistów, oraz biegi lekkoatletyczne na przełaj. Dn. 3 czerwca odbędą się wyścigi cyklistów, 4 czerwca spotkają się Union Žižkov — Pogoń, B. T. C. — Cracovia a 5 czerwca B. T. C. - Pogoń, Union Žižkov — Cracovia.
Z początku proponowanem było urządzenie jubileuszu już 2 czerwca i spotkanie w tym dniu Pogoni z Cracovią, lecz wyjazd Reprezentacji Polski do Szwecji i prawdopodobny ich powrót dopiero w dniu 2 czerwca stoi temu na przeszkodzie.
Dla uczczenia swego 15 letniego jubileuszu zaprosiła Cracovia na cały czas jubileuszu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Z graczy obecnie jeszcze w Cracovii czynnych, obchodzi p. Karol Just swój piętnastoletni jubileusz jako czynny członek Cracovii.

15 letni Jubileusz Cracovii[2][3]

W dniu dzisiejszym rozpoczynają się uroczystości jubileuszowe „Cracovii” z okazy jej 15 letniego istnienia. Dzień ten jest wielkiem świętem polskiego świata sportowego - jest on bowiem zarazem tyloletnim jubileuszem polskiego sportu.
„Cracoria” powstała z posiewu śp. dra Henryka Jordana wielkiego obywatela i filantropa — jest ona poniekąd symbolem idei Jego, której poświęcił cały swój majątek i życie.
Właściwa historya „Cracovii” datuje się od r.1906, t.j. od chwili, gdy do Krakowa przybyły dwie lwowskie drużyny footbollowe i rozegrały tu matche z drużyną złożoną z późniejszych założycieli „Cracovii”. Matche te, po raz pierwszy rozegrane wedle zasad angielskich, rozbudziły wśród młodzieży krakowskiej zamiłowanie do tego sportu, owocem czego było powstanie w przeciągu krótkiego czasu aż kilkunastu drużyn. Urządzony w r. 1907 przez przybyłego z Anglii dra T . Konczyńskiego turniej footballowy wysunął na czoło dwie drużyny; „Mazura” (białoczerwoni), skupiającego w sobie wyłącznie studentów gimnazjalnych VII I VIII kl. oraz „Cracovię”, złożoną z akademików.
Jeszcze tego samego roku większość członków jako zaś akademikom „nie wypadało” im grać w klubie studenckim, z drugiej znów strony żal im byłe opuszczać swych towarzyszy. Sprawę więc załatwiono kompromisowo. „Mazur” i „Cracovia” łączą się w jeden klub i aby zaś wilk był syty i owca cała, nowy klub przyjął nazwę akademików, a barwy studentów.
Zrazu pierwsza i jedyna drużyna tworzyła zarząd klubu. Wkrótce jednak młodzi zapaleńcy przekonali się, iż nie ostoją się bez pomocy osób starszych i poważnych — tem więcej, iż urządzenie zawodów połączone było z kosztami, których nie posiadano. „Cracovia” przystąpiła więc jako sekcya footbalowa do kraj. Związku turystycznego, co umożliwiło jej rozegranie kilku zawodów z drużynami opcemi, jak „D. S. V.” z Opawy, z którą w Krakowie wygrała 5:2. W skład drużyny wchodził tuż wybitny sportsmen, Anglik, Wiliam Calder, który słał się gorliwym nauczycielem biało-czerwonych, tak również niejednokrotnie wspierał swój klub finansowo. Pierwszy ten sukces „Cracovii” nad obcą drużyną zwrócił na nią uwagę śp. red. Kopernickiego. prof. Rozwadowskiego, śp. Jurewicza, prof. Rutkowskiego, prof. Jachimeckiego, red. Dąbrowskiego i w. i., którzy podali „Cracovii” ofiarną dłoń. Zwolennicy „Cracovii” rekrutowali się wyłącznie z młodzieży gimnazyalnej i akademickiej, reszta społeczeństwa odnosiła się nawet wręcz wrogo. Wszelkie słuszne żądania nie znajdowały żadnego posłuchu jak u władz miejskich, jak i szkolnych, które młodzieży surowo zabraniały brać udział w publicznych zawodach. Nie zrażało to jednak białoczerwonych i niezmordowanie pracowali i nad podniesieniem swego poziomu sportowego.
Sprowadza „Cracovia” za zaoszczędzone przez poszczególnych członków pieniądze drużyny ze Lwowa, Bielska, Katowic, Koszyc itd. i odnosi nad niemi zwycięstwa. Sukcesy to na ówczesne czasy nie bywałe, a zawdzięczała je „Cracovia” filarom i założycielom, jak Szeligowskiemu, Lustgartenowi, Żabży, śp. Poznańskiemu, Wojakowskiemu, Millerowi, Pollakowi i innym. Właściwy rozwój „Cracovii” datuje się od 1910 r.. Na wiosnę tego roku odnosi „Cracovia” imponujące zwycięstwa nad „Teamem z Ostrawy” 10:0, Bielskiem 8:0 i Morawska „Slavia” 8:2. Równocześnie zapoznała „Cracovia” coraz większe szeregi zwolenników z grą pierwszoklasowych drużyn wiedeńskich i budapesztańskich, sprowadzając do Krakowa „Tӧrekves”, którego pokonała 2:1, oraz „Kriketerów” wiedeńskich, któremu uległa 4:2 i 11:4.
Prezesem „Cracovii” był wówczas śp. Red. Kopernicki, za prezesury którego klub, dzięki życzliwemu konwentu PP. Norbertanek oraz ks. Infułata Wądolnego, uzyskał łąki tuż przy Błoniach, gdzie powstał pierwszy park sportowy w Krakowie z trybunami. Własne boisko umożliwiło „Cracovii” urządzenie zawodów z silnemi drużynami z Wiednia, Budapesztu i Pragi, co w wysokiej mierze wpłynęło na poziom jej gry, tak, że już w r. 1911 austr. Związek piłki nożnej zaliczył „Cracovię” do pierwszej klasy. Sława „Cracovii” rozchodzi się daleko poza granice monarchii – prezes „Cracovii” red. Kopernicki delegowany zostaje na kongres Federacyi. Całe życie sportowe wówczas skupiało się wokoło „Cracovii”, ilość członków i zwolenników rosła gwałtownie, zyskując przez to na powadze i znaczeniu — tem więcej, iż „Cracovia” uprawiała wszystkie sporty, jak tennis, hockey, lekką atletykę, łyżwiarstwo i t. d.. We wszystkich tych gałęziach sportu „Cracovia“ robiła duże postępy, a urządzony w r. 1914 meetyng lekkoatletyczny szkół średnich zgromadził z górą 250 zawodników. Przyszła wojna. „Cracovia: przerywa swą działalność. Większość członków zgłasza się do Legionów i do ostatniej chwili zostaje w ich szeregach. Park sportowy oddaje do dyspozycyi drużynom strzeleckim, które odbywamy tam pierwsze ćwiczenia wojskowe. W zimie w r. 1914 biwakują w parku klubowym początkowo honwedzi i grzeją się przy ogniu rozpalonym parkanem — a gdy w jakiś czas miejsce ich zajęli strzelcy tyrolscy — ofiarą padają trybuny...
Przez dwa lata pustka i cisza zaleca park sportowy „Cracovii”. Dopiero w r. 1916 „Cracovia” ponownie przystąpiła do pracy. Zorganizowała jedyną wówczas na ziemiach polskich drużynę, która rozgrywała szereg zwycięskich zarodów. Na nowo życie sportowe skupiło się na boisku „Cracovii”, a owocna działalność klubu jedna nowych sympatyków.
Ostatnie lata wojny, jak i już powojenne wysunęły pierwszą drużynę „Cracovii“ na czoło drużyn w Polsce. Od czterech lat „Cracovia” dzierży tytuł mistrza polskiego sportu footballowego, który prawdopodobnie i w r. bieżącym przypadnie jej w udziale. Rok jubileuszowy zaznaczył się dalszą pracą organizacyjno-wewnętrzną. Wybudowane nowe, największe w Polsce trybuny, jak również zbudowano tor kolarski, na którym może się rozwijać sport cyklistyczny.
To też „Cracovia“ zajmuje dominujące stanowisko wśród wszystkich klubów w Polsce Nie można sobie wyobrazić sportu. przedewszystkiem footballowego, bez współudziału nowe, największe w Polsce trybuny, jak rów meż zbudowano tor kolarski, na którym może się rozwijać sport cyklistyczny.
To też ,Cracovia“ zajmnie dominujące stanowisko wśród wszystkich klubów w Polsce Nie można sobie wyobrazić sportu przedewszystkiem footballowego, bez współudziału „Cracovii”. Olbrzymią większość składu reprezentacyjnych drużyn polskich tworzy „Cracovia“, która na zawody do Budapesztu i Sztokholmu oddała po 7 swych graczy.
Piętnastolecie „Cracovii“ łączy się z 10- letnim jubileuszem p. Kałuży, fenomenalnym środkowym napastnikiem. Liczne sukcesy swe zawdzięcza „Cracovia“ właśnie swemu nieocenionemu Kałuży, którego gra wzbudza podziw nie tylko swoich, ale i obcych. Bez wyjątku we wszystkich reprezentacyach bierze on udział, a ostatnio w Sztokholmie wywołał grą swą żywiołowy entuzyazm. Nazwisko jego zespoliło się nierozłącznie z imieniem „Cracovii“.
Nad uroczystościami fubileuszowemi objął protektorat Naczelnik Państwa, który do Krakowa wyśle swego zastępcę — równocześnie przyrzekło swój udział wielu członków rządu.
Po raz pierwszy więc zetknie się polski świat sportowy z przedstawicielami najwyższych władz Rzeczypospolitej, które jak dotąd małe znalazły zrozumienia dla sportu.
Niechaj więc ten jubileusz „Cracovii“ stanie się punktem zwrotnym w zapatrywaniach rządu na zadanie sportu i jego znaczenie dla wychowania fizycznego młodzieży polskiej.Zobacz też


Biblioteka:

  • Przegląd Sportowy nr.22 z dn. 2 czerwca 1922 r.
  • Przegląd Sportowy nr.23 z dn. 9 czerwca 1922 r.
  • Tygodnik Sportowy nr.59 z dn. 2 czerwca 1922 r.
  • Sport Polski nr.3 z 25.03.1922 r.