Właściwości

Skocz do: nawigacja, szukaj

This page lists properties and their usage counts available for this wiki. For up-to-date count statistics it is recommended that the property statistics maintenance script is run on a regular basis. For a differentiated view, see the unused or wanted properties special pages.

Lista właściwości

 1. Dopuszcza wartość„Dopuszcza wartość (Allows value) jest predefiniowaną właściwością, która może zdefiniować listę dopuszczalnych wartości ograniczających przyporządkowania wartości dla właściwości. (Allows value) (0)
 2. Change propagationTa właściwość jest unikalna dla tej wiki. typu Kod (5 użycia)
 3. OdpowiadaTa właściwość jest unikalna dla tej wiki. (Corresponds to) (0)
 4. Creation date„Creation date” jest predefiniowaną właściwością, która odpowiada dacie pierwszej wersji tematu i pochodzi z Semantycznej MediaWiki. typu Data (0 użycia)
 5. Dat + typu Strona (0 użycia)
  • Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
  • Wszystkie właściwości powinny być opisane stroną!
  • Nie określono żadnego typu dla tej właściwości (tymczasowo przypisano typ Strona).
 6. Data„Data (Date)” jest typem danych i predefiniowaną właściwością do reprezentowania wartości daty i pochodzi z Semantycznej MediaWiki. (Date) typu Data (252 użycia)
 7. Display precision of„Display precision of” jest predefiniowaną właściwością, opisującą precyzję wyświetlania (w cyfrach dziesiętnych) dla liczbowych typów danych. typu Liczba (0 użycia)
 8. Display title of"Display title of" is a predefined property that can assign a distinct display title to an entity and is provided by Semantic MediaWiki. typu Tekst (0 użycia)
 9. Wyświetlane jednostkiTa właściwość jest unikalna dla tej wiki. (Display units) (0)
 10. Dyscyplina typu Strona (1078 użycia)
  • Wszystkie właściwości powinny być opisane stroną!
  • Nie określono żadnego typu dla tej właściwości (tymczasowo przypisano typ Strona).
 11. Równoważne URI„Równoważne URI (Equivalent URI)” jest typem danych i predefiniowaną właściwością do reprezentowania wartości URI/URL i pochodzi z Semantycznej MediaWiki. (Equivalent URI) (0)
 12. Foaf:homepage + typu URL (0 użycia) Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
 13. Foaf:knows + typu Strona (0 użycia) Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
 14. Foaf:name + typu Tekst (0 użycia) Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
 15. Has fields"Has fields" is a predefined property to define a list of properties used with a record typed property and is provided by Semantic MediaWiki. (0)
 16. Has improper value for"Has improper value for" is a predefined property that tracks input errors for irregular value annotations and is provided by Semantic MediaWiki. (650)
 17. Has processing error"Has processing error" is a predefined property provided by Semantic MediaWiki and represents errors that appeared in connection with improper value annotations or input processing. (645)
 18. Has processing error text„Has processing error text” jest predefiniowaną właściwością, zawierającą tekstowy opis błędu i pochodzi z Semantycznej MediaWiki. (650)
 19. Has query"Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki. (24 247)
 20. Ma typ"Ma typ (Has type)" is a predefined property that describes the datatype of a property and is provided by Semantic MediaWiki. (Has type) (5)
 21. Zaimportowane z"Zaimportowane z (Imported from)" is a predefined property that describes a relation to an imported vocabulary and is provided by Semantic MediaWiki. (Imported from) (4)
 22. Is a new page„Is a new page” jest predefiniowaną właściwością, wskazującą, czy temat jest nowy, czy nie, i pochodzi z Semantycznej MediaWiki. typu Wartość logiczna (0 użycia)
 23. Language code„Language code” to predefiniowana właściwość, reprezentująca kod języka sformatowany w BCP47 i pochodzi z Semantic MediaWiki. (4)
 24. Last editor is"Last editor is" is a predefined property that contains the page name of the user who created the last revision and is provided by Semantic MediaWiki. typu Strona (0 użycia)
 25. Modification date„Modification date” jest predefiniowaną właściwością, która odpowiada dacie ostatniej modyfikacji tematu i pochodzi z Semantycznej MediaWiki. typu Data (47 122 użycia)
 26. Opis typu Strona (6 użycia)
  • Wszystkie właściwości powinny być opisane stroną!
  • Nie określono żadnego typu dla tej właściwości (tymczasowo przypisano typ Strona).
 27. Owl:differentFrom + typu Strona (0 użycia) Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
 28. Preferred property labelTa właściwość jest unikalna dla tej wiki. typu Monolingual text (0 użycia)
 29. Has property description"Has property description (Property description)" is a predefined property that allows to describe a property in context of a language and is provided by Semantic MediaWiki. (Property description) typu Monolingual text (4 użycia)
 30. Zapewnia usługęTa właściwość jest unikalna dla tej wiki. (Provides service) (0)
 31. Query depth"Query depth" is a predefined property that informs about the depth of a query and is provided by Semantic MediaWiki. typu Liczba (24 352 użycia)
 32. Query format"Query format" is a predefined property that holds the name of the result format used in a query and is provided by Semantic MediaWiki. typu Tekst (24 352 użycia)
 33. Query parameters"Query parameters" is a predefined property describing parameters that influence a query result and is provided by Semantic MediaWiki. typu Kod (0 użycia)
 34. Query size"Query size" is a predefined property that collects the number of conditions used in a query and is provided by Semantic MediaWiki. typu Liczba (24 352 użycia)
 35. Query source"Query source" is a predefined property provided by Semantic MediaWiki that identifies alternative (e.g. remote, federated) query sources. typu Tekst (0 użycia)
 36. Query string"Query string" is a predefined property that describes the conditions of the query as a string and is provided by Semantic MediaWiki. typu Kod (24 352 użycia)
 37. Sportowiec: typu Strona (1 użycie)
  • Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
  • Wszystkie właściwości powinny być opisane stroną!
  • Nie określono żadnego typu dla tej właściwości (tymczasowo przypisano typ Strona).
 38. Subcategory ofTa właściwość jest unikalna dla tej wiki. (3869)
 39. Jest podwłasnościąTa właściwość jest unikalna dla tej wiki. (Subproperty of) (0)
 40. Text"Text" is a predefined property that represents text of arbitrary length and is provided by Semantic MediaWiki. typu Tekst (4 użycia)