Wyszukiwanie semantyczne

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Warunek
Instrukcje wydruku
Opcje
Parametry [
limit:

Maksymalna liczba zwracanych wyników
offset:

Przesunięcie pierwszego wyniku
link:

Pokaż wartości jako linki
headers:

Wyświetlanie nazw nagłówków i właściwości
mainlabel:

Etykieta dająca nazwę stronie głównej
intro:

Tekst wyświetlany przed wynikami zapytania, jeśli są jakieś
outro:

Tekst wyświetlany poniżej wyników zapytania, jeśli są jakieś
searchlabel:

Treść linku do kolejnych wyników
default:

Tekst wyświetlany jeśli brak jest wyników zapytania
import-annotation:

Additional annotated data are to be copied during the parsing of a subject
propsep:

The separator between the properties of a result entry
valuesep:

Separator między wartościami właściwości wyniku
template:

Nazwa szablonu, który zostanie wyświetlony na wydrukach
named args:

Nazwa argumentu przekazana do szablonu
userparam:

Wartość przekazywana do szablonu przy każdym jego użyciu
class:

Dodatkowa klasa CSS do ustawienia dla listy
introtemplate:

Nazwa szablonu wyświetlana przed wynikami zapytania, jeśli są jakieś
outrotemplate:

Nazwa szablonu wyświetlana poniżej wyników zapytania, jeśli są jakieś
sep:

Separator oddzielający wyniki
Opcje sortowania
Dodaj warunek sortowania