WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia:Informacje prawne

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
  1. Wszystkie materiały chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994, wraz z późniejszymi zmianami (teksty, fotografie i inne utwory) umieszczone w serwisie WikiPasy.pl objęte są prawami autorskimi należącymi do redakcji WikiPasy.pl, lub indywidualnie ich twórców. Osoby trzecie mogą je rozpowszechniać jedynie zgodnie z punktami 3, 4 i 5.
  2. Wszelkie zestawienia oraz informacje nie wyczerpujące znamion utworów chronionych Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, są własnością redakcji WikiPasy.pl, lub poszczególnych autorów i są chronione Ustawą o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001. Osoby trzecie mogą je rozpowszechniać jedynie zgodnie z punktami 3, 4 i 5.
  3. Rozpowszechnianie, przedruk lub inne wykorzystywanie, również w postaci zmienionej, jakichkolwiek pochodzących z serwisu WikiPasy.pl materiałów tekstowych podpisanych nazwiskiem lub nazwą redakcji jest dozwolone bez uprzedniego pytania o zgodę, ale tylko przy jednoczesnym podaniu encyklopedii WikiPasy.pl jako ich źródła.
  4. Rozpowszechnianie, przedruk lub inne wykorzystywanie, również w postaci zmienionej, jakichkolwiek pochodzących z serwisu WikiPasy.pl materiałów tekstowych nie podpisanych nazwiskiem lub nazwą redakcji jest dozwolone tylko za zgodą podmiotu, który jest jego właścicielem praw do tych materiałów, przy jednoczesnym podaniu encyklopedii WikiPasy.pl jako ich źródła.
  5. Rozpowszechnianie, przedruk lub inne wykorzystywanie, również w postaci zmienionej, jakichkolwiek plików pochodzących z serwisu WikiPasy.pl jest dozwolone tylko za zgodą podmiotu, który jest właścicielem praw do tych plików, przy jednoczesnym podaniu encyklopedii WikiPasy.pl jako ich źródła.
  6. Redakcja WikiPasy.pl uprzejmie prosi o kontakt w przypadku jakichkolwiek wątpliwości w w/w punktach, lub w celu ustalenia podmiotu będącego właścicielem poszczególnych materiałów zawartych w serwisie WikiPasy.pl.
  7. W przypadku wykorzystania materiałów z Encyklopedii WikiPasy.pl w innych serwisach internetowych podpis o którym mowa z punktach 3, 4, 5 musi być w formie odnośnika do podstrony serwisu WikiPasy.pl z którego pochodzi.
  8. Polityka prywatnosci serwisu WikiPasy znajduje sie na tutaj.