1910-09 turniej tenisowy Cracovii

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
uczestnicy turnieju tenisowego organizowanego przez klub sportowy "Cracovia"


pierwotnie planowane na 8-10 września

Zapowiedź turnieju

Wyniki

Stub sekcji Ta sekcja jest zalążkiem. Jeśli możesz, rozbuduj ją.


Relacje z zawodów