Fundacja "100 lat KS Cracovia"

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Wersja z dnia 13:27, 17 mar 2014 autorstwa PiotrekKSC (Dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Logo Fundacji "100 lat KS Cracovia"

Fundacja "100 lat KS Cracovia" - fundacja współfinansująca działalność klubu, głównie zajęcia z dziećmi i młodzieżą w KS Cracovia 1906. Ma status organizacji pożytku publicznego.

KRS 0000144274 


Historia

Był rok 2002. Zarząd Klubu miał świadomość, że już za 4 lata będzie Jubileusz 100-lecia naszego Klubu. Ogólna sytuacja Klubu była katastrofalna. Powołany w 1998 roku Miejski Klub Sportowy „Cracovia” jako sportowa spółka akcyjna nie dawała sobie rady z prowadzeniem sekcji piłki nożnej, która utrzymywała się w III lidze. Spółka generowała długi, nie było pieniędzy nawet na obóz dla piłkarzy. Na szczęście piłkarzami „zaopiekowali” się wierni kibice, którzy powołali swoje stowarzyszenie nazwane „GRUPA 100” i systematycznie robili „zrzutkę” na najbardziej palące wydatki. To oni nie pozwolili upaść Cracovii do IV ligi. Potem przyszedł na prezesa Spółki p. Paweł Misior i zaczynała się sanacja sekcji piłkarskiej. Pozostała cała reszta sekcji, które nie były tak popularne, jak piłka nożna. Ale i tak koszykarze, piłkarki ręczne czy hokeiści i lekkoatleci biegacze odnosili swoje sukcesy.

Klub, funkcjonujący jako stowarzyszenie kultury fizycznej, zajmował się młodzieżą, głównie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Kazimierz Zawrotniak namówił Józefa Lassotę, by jako były prezydent Krakowa wszedł do Zarządu. Tak się też stało i nawet został wiceprezesem. Ówczesny prezes Klubu, p. Andrzej Palczewski zlecił nowemu członkowi Zarządu przygotowanie i poprowadzenie spraw związanych ze zbliżającym się Jubileuszem. Jubileusz to wielkie wydarzenia, a wiadomo, że bez pieniędzy tego się nie zrobi. Tymczasem Klub miał ogromne zadłużenie i komornika na karku. W tej sytuacji, z inicjatywy J. Lassoty Zarząd Klubu podjął decyzję o powołaniu odrębnego podmiotu, nie obciążonego zobowiązaniami, który mógłby być partnerem dla podmiotów zewnętrznych. Tak narodziła się Fundacja „100 lat KS Cracovia”, której akt notarialny został podpisany w dniu 20.04.2002 roku, a decyzja o wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego została podjęta w dniu 23.01.2003 roku.

Pierwotnie głównym zakładanym celem statutowym Fundacji było przygotowanie i przeprowadzenie Jubileuszu 100-lecia KS Cracovia. Po wstępnym rozeznaniu i przygotowaniu projektu programu obchodów Jubileuszowych, Zarząd doszedł do wniosku, że Fundacja będzie w stanie rzetelnie zrealizować ten cel wyłącznie przy pełnej akceptacji i włączeniu się wszystkich środowisk funkcjonujących w Cracovii i związanych z Cracovią. Uznano, że decydujące w tym zakresie powinno być stanowisko spółki MKS Cracovia. Kierując się tym założeniem, Zarząd Fundacji podjął intensywne starania, by doprowadzić do zgodnego porozumienia wszystkich środowisk Cracovii w celu wypracowania modelu organizacyjnego umożliwiającego przygotowanie i godne przeprowadzenie Jubileuszu. W celu rozstrzygnięcia tej sprawy Zarząd wystąpił do wszystkich podmiotów związanych z Cracovią z propozycją stosownego porozumienia. W porozumieniu zaproponowano, by sprawami merytorycznymi, przede wszystkim ustaleniem finalnego programu Jubileuszu, zajmował się Komitet Organizacyjny powołany z przedstawicieli wszystkich środowisk. Natomiast obsługę administracyjną, finansową i logistyczną zapewniałaby Fundacja. Tak przedstawione porozumienie uzyskało akceptację wszystkich, oprócz władz Spółki, która nie wyrażała żadnego stanowiska. Dopiero na posiedzeniu Rady Fundacji w dniu 25 marca, dowiedzieliśmy się, że Spółka do takiego porozumienia nie przystąpi i nie zostało ono zawarte. Wobec takiego obrotu sprawy Zarząd Fundacji zmuszony był zmienić swoje nastawienie i przyjął sposób działania, który przedstawił w swoim oświadczeniu z dnia 27.04.2004 roku, którego pełny tekst prezentujemy poniżej:

„Fundacja „100 lat KS Cracovia” powstała w związku z potrzebą przygotowania i przeprowadzenia spójnego programu obchodów jubileuszu 100-lecia Klubu przypadającego w 2006 roku. Podstawowym warunkiem możliwości realizacji głównego celu statutowego jest akceptacja tej formy działania i aktywna współpraca wszystkich struktur i środowisk skupionych w Cracovii i wokół Cracovii (MKS, KS, sekcje sportowe, stowarzyszenia i inne środowiska). Z tą myślą została ukształtowana Rada Fundacja, do której zaproszeni zostali przedstawiciele środowisk związanych z Cracovią. Statutowym zadaniem Rady Fundacji jest ustalanie strategii i kierunków działania Fundacji, oraz nadzór nad działalnością Zarządu. Na posiedzeniu Rady Fundacji w dniu 25 marca br Zarząd Fundacji przedstawił projekt zarysu programu obchodów jubileuszowych. W trakcie dyskusji, z inicjatywy przedstawicieli MKS, przyjęto nieco inna formułę prac nad przygotowaniem jubileuszu. Od strony koncepcyjnej miałby się zająć tym problemem powołany zespół, a całą pracę organizacyjna prowadziłoby biuro spółki MKS. W tej sytuacji Zarząd Fundacji zawiesił prowadzone dotychczas prace w tym zakresie i przyjął, że będzie wspierał prowadzone przez MKS działania związane z jubileuszem 100-lecia Cracovii. Wobec faktu, że do rozpoczęcia wydarzeń związanych z jubileuszem pozostało zaledwie 1,5 roku, Zarząd Fundacji wyraża poważne zaniepokojenie brakiem postępu prac przygotowawczych, co już dzisiaj grozi brakiem możliwości właściwego ich przygotowania. Dalszy przedłużający się brak postępu prac doprowadzić może nawet do kompromitacji w związku z jubileuszem Cracovii. Tym bardziej, że jubileusz 100-lecia równocześnie obchodzić będzie drugi krakowski klub TS Wisła. Założeniem naszym było, by te dwa jubileusze stały się główną przesłanką potraktowania roku 2006 jako roku święta polskiego sportu.”

Wobec upływającego czasu i nadal braku postępu w uzgadnianiu formy wspólnego przedsięwzięcia, Zarząd Fundacji wielokrotnie zgłaszał poważne zaniepokojenie, że brak rozstrzygnięć organizacyjnych i logistycznych w tym zakresie może doprowadzić do poważnych trudności w godnym przygotowaniu i przeprowadzeniu Jubileuszu, a nawet do kompromitacji. W październiku 2004 r. prezes Spółki MKS, p. J. Filipiak zgłosił propozycję, by na koordynatora obchodów jubileuszowych powołać p. Ireneusza Rasia – członka Rady naszej Fundacji. Przedstawiciele środowisk Cracovii zaakceptowali tę propozycję. Jednocześnie przyjęto, że będą oni stanowić Komitet Organizacyjny Jubileuszu. Przyjęto także zasadę, że każde ze środowisk będzie realizować zaproponowane przez siebie przedsięwzięcia, które znajdą się w programie Jubileuszu.

W tej sytuacji Zarząd Fundacji uznał, że został zwolniony z odpowiedzialności za pełne przygotowanie i przeprowadzenie Jubileuszu. Swoje stanowisko wyraził w wydanym w dniu 18.10. 2004 roku w poniżej zaprezentowanym oświadczeniu:
W 2002 roku, z inicjatywy Zarządu KS Cracovia powołana została Fundacja „100 lat KS Cracovia”, której podstawowym założeniem było godne przygotowanie i przeprowadzenie Jubileuszu 100-lecia. Było to w czasie, kiedy w Cracovii głównie myślano „jak tu jeszcze przetrwać”. Dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna. Piłka nożna i hokej rywalizują o tytuł najlepszych polskich drużyn. Bardzo dobrze prosperuje spółka MKS „Cracovia” SSA. Jubileusz 100-lecia będziemy więc obchodzić w innej sytuacji i w innej atmosferze. Będzie to prawdziwe „pasiaste” święto. W przygotowanie Jubileuszu włączają się wszystkie środowiska związane z Cracovią, które utworzą komitet organizacyjny kierowany przez koordynatora. Takie rozwiązanie, zaproponowane przez prof. Janusza Filipiaka – prezesa Zarządu MKS, który wskazał także na funkcję koordynatora p. Ireneusza Rasia, umożliwia każdemu ze środowisk Cracovii wniesienie swojego własnego wkładu w przedsięwzięcia jubileuszowe. Z powyższych ustaleń wynika też inna rola Fundacji, która w nowej sytuacji będzie tylko jednym z podmiotów zaangażowanych w przygotowanie Jubileuszu i ewentualnie wspierającym prace innych podmiotów. Tym samym z Fundacji została zdjęta, zakładana w 2002 roku, odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie Jubileuszu.

Wobec takiego obrotu sprawy, Zarząd Fundacji przyjął, że wobec katastrofalnego stanu 100-letniego Klubu Sportowego Cracovia, którego kontynuowanie prowadzić musiałoby nieuchronnie do likwidacji Klubu, główna aktywność Fundacji powinna zostać skierowana na jego wspieranie, a w konsekwencji na jego odbudowę. Jako cel najbliższy przyjęto takie doraźne wzmocnienie Klubu, by Klub, chociaż częściowo, odzyskał należną mu pozycję pozwalająca godnie świętować swój Jubileusz 100-lecia. Natomiast, jako cel strategiczny przyjęto odbudowę Klubu i kontynuowanie wielosekcyjnej tradycyjnej działalności Cracovii z uwzględnieniem różnych form organizacyjnych. Pozostaje także konieczność szkolenia młodzieży i prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Jest to niezwykle istotne, szczególnie w aspekcie, że powołana przez KS i Miasto spółka MKS Cracovia SSA zajmuje się tylko profesjonalną piłką nożną i hokejem na lodzie. Trzeba zaznaczyć, że działalność ta jest prowadzona z dużymi sukcesami, co znacznie wzmocniło markę Cracovii.

Kierując się powyższymi przesłankami Zarząd zaproponował stosowne zmiany w statucie przyjęte przez Radę Fundacji w dniu 09.11.2004r. W konsekwencji zmienił się główny cel działania Fundacji. Zamiast odpowiedzialności za całość przygotowań i przeprowadzenie Jubileuszu, Fundacja przyjęła za swoje główne zadanie wspieranie Klubu Sportowego Cracovia i prowadzonej przez Klub działalności. I tak zostało.

Zobacz też:

Linki zewnętrzne