WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia:Prawa autorskie

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jako administratorzy serwisu WikiPasy.pl dokładamy wszelkich starań aby materiały udostępniane na naszej stronie nie łamały niczyich praw autorskich. Niestety jednak nie jesteśmy nieomylni i zdarza się że mimo naszych najszczerszych chęci, na serwisie znajdują się materiały chronione prawem autorskim osób trzecich. W takim wypadku - gdy znajdziesz Czytelniku w naszym serwisie swój tekst - prosimy o odrobinę zrozumienia - jesteśmy tylko ludźmi, oraz kontakt w celu wyjaśnienia sytuacji.

Zobacz też