MKS Cracovia SSA

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Logo MKS Cracovia SSA

Miejski Klub Sportowy Cracovia Sportowa Spółka Akcyjna powstał w 1997 roku jako spółka stowarzyszenia KS Cracovia i Gminy Kraków. Akcje posiadane przez stowarzyszenie zostały następnie wykupione przez osoby prywatne i obecnie stowarzyszenie nie jest już akcjonariuszem spółki. Kluczowym momentem dla przyszłości SSA okazała się data 24 stycznia 2003, kiedy to dotychczasowy sponsor drużyn piłkarskiej i hokejowej - ComArch S.A. w osobie Pana Prezesa Zarządu Janusza Filipiaka, podpisał, wraz z Prezydentem Miasta Panem Jackiem Majchrowskim, list intencyjny, w myśl którego, ComArch objął pakiet 300 000 akcji MKS Cracovia SSA za łączną kwotę 3 milionów złotych, uzyskując 28% udziałów w Spółce. Nie stałoby się tak gdyby nie wysiłek wielu ludzi związanych z Cracovią. Szczególne zasługi należy przypisać Grupie 100 na czele z Pawłem Misiorem i Dariuszem Mrozem oraz Kołu Sympatyków. Od tego momentu rozpoczyna się marsz drużyn futbolowej i hokejowej w górę ligowych tabel. W maju 2004 roku Zarząd ComArch S.A. podjął decyzję o zwiększeniu zaangażowania finansowego w MKS. Decyzją Rady Miasta Krakowa z dnia 15 czerwca 2004, dokapitalizowano spółkę przez nową emisję akcji o wartości 4 milionów złotych. Udział ComArchu w SSA wzrósł do 49%.

Na mocy umowy Gminy Kraków z ComArchem miasto nie finansuje działalności MKS Cracovia SSA, całość kosztów ponosi ComArch, w zamian za to miasto nie bierze udziału w zarządzaniu spółką zostawiając to sponsorowi.

We wrześniu 2005 w rankingu[1] miesięcznika "Forbes" na najbardziej wartościowy finansowo polski klub MKS Cracovia SSA zajęła pierwsze miejsce - wartość klubu (w tym marki, loga, gruntów i zawodników) została wyceniona na półtora raza więcej niż wartość zdobywcy drugiego miejsca[2]. Cracovia nadal pozostaje najwartościowszym z polskich klubów.

Licząc nie wartość majątku, a cenę faktycznie płaconą za akcję można otrzymać podobne szacunki. Akcje nowej emisji zostały objęte w 2012 przez ComArch SA po cenie 411,91 zł co oznacza wycenę spółki na poziomie 75,87 mln zł. Kolejne emisje zostaną objęte w 2013 po tej samej cenie co podniesie wycenę do 89,96 mln. W 2012 Gmina Kraków sprzedawała swoje akcje także po cenie 412 zł. Sporządzona przy tej okazji wycena samych gruntów posiadanych przez spółkę opiewała na 59,96 mln.

Informacje prasowe

Dzień przejęcia kontroli spółki MKS Cracovia S.S.A. przez Comarch

"Comarch przejął kontrolę nad Cracovią" -
Sportowe Tempo

Comarch przejął kontrolę nad Cracovią

Comarch SA dokapitalizował spółkę Cracovii kwotą prawie 16 mln zł, to pierwsza transza dokapitalizowania, całość wyniesie 30 mln zł. Dzięki temu firma zwiększy zaangażowanie w akcjonariacie i przejmie kontrolę nad spółką Cracovii.

- Na chwilę obecną nieco ponad połowa tej operacji została zrealizowana. Na konto spółki wpłynęło niecałe 16 mln zł. Te pieniądze w większości będą przeznaczone na spłatę zobowiązań MKS Cracovia SSA oraz na przeprowadzenie prac projektowych i porządkowych przy planowanym kompleksie sportowym, który powstanie na Cichym Kąciku - informuje Jakub Tabisz, wiceprezes MKS Cracovia SSA.

Dla celów emisji ustalono cenę emisyjną akcji na 411,91 zł. Dzięki temu za wniesienie wkładu w wysokości 30 mln zł Comarch uzyska 72.831akcji MKS Cracovia SSA z nowej emisji - o wartości nominalnej 100 zł każda. Cena emisyjna akcji serii została pokryta wkładem pieniężnym w wysokości 15.912.495,21zł dokonanym przez Comarch SA 27 lutego 2012 r. Po rejestracji podwyższenia kapitału MKS Cracovia SSA przez sąd, Comarch SA będzie dysponował 66,11 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki.

Do tej pory kapitał zakładowy MKS Cracovia SA wynosił 14.557.000 zł i dzielił się na 145.570 akcji. Comarch posiadał 71.550 akcji i głosów, co stanowi 49,15 proc. udziału w kapitale zakładowym spółki.

- Podniesienie kapitału zakładowego spółki było dla nas niezmiernie ważne przede wszystkim ze względów formalnych. Wymogi licencyjne są surowe i aby je spełniać taka operacja była niezbędna. Dla spółki MKS Cracovia SSA jest to zatem - ze względów formalnych i finansowych - podwójnie dobra wiadomość - mówi Tabisz.

Operacja dokapitalizowania MKS Cracovia SSA przez Comarch odbędzie się w trzech transzach i potrwa do końca 2013 roku.

cracovia.pl

kibice w83.jpg
Źródło: Sportowe Tempo 28 lutego 2012 [1]


Dzień przejęcia kontroli akcji miejskich spółki MKS Cracovia S.S.A. przez Comarch

www.comarch.pl

Zarząd Comarch S.A. informuje o podpisaniu w dniu 1 grudnia 2023 r. umowy nabycia przez Comarch S.A. pakietu akcji spółki Miejski Klub Sportowy Cracovia Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (30-111), przy ul. Józefa Kałuży 1 („MKS Cracovia SSA”).

W ramach transakcji Comarch S.A. nabywa od Gminy Miejskiej Kraków 73 480 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych MKS Cracovia SSA serii A i B o wartości nominalnej 100 PLN (słownie: sto złotych) każda („Pakiet akcji”).

Cena za Pakiet akcji wynosi 21 206 328 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście sześć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych), a cena za jedną akcję wynosi 288,60 PLN (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem złotych oraz 60/100).

W wyniku zawarcia ww. transakcji Comarch S.A. stanie się właścicielem 217 861 (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych MKS Cracovia SSA serii A, B, C, D, E, F i G o wartości nominalnej 100 PLN (słownie: sto złotych) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 21 786 100 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto złotych), stanowiących 99,75% kapitału zakładowego MKS Cracovia SSA.

Zgodnie z art. 3289 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nabycie akcji następuje z chwilą dokonania wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy.

Spółka uznała powyższą informację za poufną ze względu na znaczące zwiększenie udziału w spółce MKS Cracovia SSA, co będzie miało wpływ na wynik netto przypadający na akcjonariuszy Comarch S.A. w kolejnych okresach.
Źródło: www.comarch.pl 1 grudnia 2023 [2]


Podlegające sekcje

Siedziba i adres

Formalna siedziba:

ul. Józefa Kałuży 1
30-111 Kraków

Adres biura (i korespondencyjny):

ul. Wielicka 101
30-552 Kraków

Władze

2008

2011

2012

 • Dyrektor Administracyjny: Iwona Bursztyka
 • Dyrektor Handlowy: Łukasz Pawłowski
 • Rada Nadzorcza:
  • Paweł Prokop (przewodniczący)
  • Klemens Budzowski
  • Dariusz Durałek
  • Agnieszka Rybicka
  • Monika Wandzel

2013

 • Dyrektor Administracyjny: Iwona Bursztyka
 • Dyrektor Handlowy: Łukasz Pawłowski
 • Rada Nadzorcza:
  • Paweł Prokop (przewodniczący)
  • Klemens Budzowski
  • Dariusz Durałek
  • Agnieszka Rybicka
  • Monika Wandzel

2023

 • Zarząd
 • Dyrektor Generalny Krzysztof Woźniak krzysztof.wozniak@cracovia.pl
 • Dyrektor Stadionu Bartłomiej Depta bartlomiej.depta@cracovia.pl
 • Dyrektor Cracovia Training Center Jarosław Koza jaroslaw.koza@cracovia.pl
 • p.o. Kierownik Lodowiska Krzysztof Woźniak krzysztof.wozniak@cracovia.pl

2024

 • Zarząd
 • Dyrektor Generalny Krzysztof Woźniak krzysztof.wozniak@cracovia.pl
 • Dyrektor Stadionu Bartłomiej Depta bartlomiej.depta@cracovia.pl
 • Dyrektor Cracovia Training Center Jarosław Koza jaroslaw.koza@cracovia.pl
 • p.o. Kierownik Lodowiska Krzysztof Woźniak krzysztof.wozniak@cracovia.pl

Akcjonariusze

 • Kapitał zakładowy: 18 420 100 zł
 • Liczba akcji: 184 201
 • Wartość nominalna akcji: 100 zł

<pie 3d size=500x200 title="Akcjonariusze MKS Cracovia SSA" colors="FF0000,DDDDDD,000000" xlabel ymin=0 ymax=16 legend> akcjonariusz, liczba akcji ComArch SA, 110181 Gmina Kraków, 73570 pozostali, 450 </pie>

99,75% ComArch SA
0,25% pozostali

Pierwotnie udziałowcem było stowarzyszenie KS Cracovia. Jednak jego udziały zostały sprzedane przez komornika z powodu istniejącego wtedy zadłużenia KS. Nabywcami były osoby prywatne - na ogół kibice Cracovii.

Na przełomie sierpnia i września 2012 Gmina Kraków zorganizowała sprzedaż posiadanych przez siebie akcji w formie przetargu [3]. Cena wywoławcza akcji wynosiła 412 zł. Mimo akcji reklamowej m.in na przystankach komunikacji miejskiej zaledwie 37 osób złożyło swoje oferty oferując zakup 110 akcji[4]. Te zmiany nie są jeszcze uwzględnione w tabelce powyżej ze względu na niezakończoną procedurę.

Zmiany akcjonariatu

 • historyczne
 • zaplanowane

Sponsorzy i Partnerzy

Comarch, Auto Centrum Golemo, Gellwe, Mix Electronics, Hotel "Orient", Zina, Interia, Anit PL, Yes Technik, Komfort, Medicina,Restauracja "Wierzynek", Peri, Randstad, Pepsi, MPEC, Dominet Bank, MPO, Armatura Kraków SA, Marwit, Conhpol, Leroy Merlin, TLK MED, Excellent, Polmos Kraków S.A., Park Wodny, Automatyka, Biuro Plus, McArthur, Expresso, Mega Sport, Kabanosik, Magillo, Radio Roxy FM, Reusch, Samsung, Supober, Drukarnia Skleniarz, Sand-Bud, Anit PL, Wirtualna Polska, Jako

Przypisy

 1. "Cracovia najbogatszym klubem w Polsce" artykuł z Gazety Wyborczej z 6 września 2005.
 2. Wg klubu wartość ta (90 mln zł) została i tak znacznie zaniżona - własne wyceny klubu dawały wówczas wartość 124 mln zł.
 3. Ogłoszenie o sprzedaży akcji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa
 4. Komunikat w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa

Linki zewnętrzne

Zobacz też