Polski Związek Piłki Nożnej

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Polski Związek Piłki Nożnej w skrócie PZPN ( kontynuator Związku Polskiego Piłki Nożnej działające przed I wojną światową - stowarzyszenie sportowe założone w 25 czerwca 1911 we Lwowie).

Historia - PZPN do 1925 r.

Proporzec wręczony przez dr. Cetnarowskiego odpowiednikowi po stronie węgierskiej z okazji I meczu międzypaństwowego Polska-Węgry
Proporzec wręczony przez węgierski związek piłki nożnej z okazji I meczu międzypaństwowego Polska-Węgry

Polski Związek Piłki Nożnej.

10-lecie PZPN, złożenie kwiatów pod pomnikiem Jordana w Krakowie, 1930 r.
PZPN, przed walnym zgromadzeniem w 1931 r.
prezes PZPN, gen. Bończa-Uzdowski 1931 r.
kierownictwo piłkarskiego PZPN, nadzwyczajne zgromadzenie, 1933 r.

Polski Związek Piłki Nożnej.
W kwietniu 1919 r. PZPN (z inicjatywy Pogoni Lwów) zwrócił się do klubów w Polsce m.in. do Cracovii i Wisły K. w celu utworzenia komisji organizacyjnej[1].
PZPN ogłosił, iż do czasu ukonstytuowania nowego związku na ziemiach polskich obowiązują wszystkie dotychczasowe przepisy PZPN z wykluczeniem zwierzchności "Austriackiego Związku"[2].
.
Związek ten, będący naczelną organizacją piłki nożnej w Polsce mający siedzibę w Krakowie, ul. Konarskiego 8. został założony na zjeździe delegatów towarzystw piłki nożnej, który się odbył w dn. 20 i 21 grudnia 1919 r. w Warszawie.
Celem P.Z. P. N. jest rozwój i podnoszenie poziomu sportu piłki nożnej w Polsce, popieranie rozwoju poszczególnych związków okręgowych P. N. i należących do nich towarzystw z wykluczeniem dążeń politycznych lub wyznaniowych, oraz reprezentacja sportu piłki nożnej wobec władz i zagranicy.
P. Z. P. N. jednoczy 520 klubów i posiada 18.000 zgłoszonych graczy, jest zatem największą organizacją sportową w Polsce. W r. 1921 posiadał P. Z. N. 36 klubów i 485 graczy, w r. 1922— 126 kl. i 2400 gr.; w r. 1923 — 280 kl. i 6300 gr. w r. 1924— 402 kl. i 11.400 gr.; w marcu r 1925 — 520 kl. i 18.000 graczy. W r. 1922 rozegrano 7536 zawodów, w r. 1923—12.959, w r. 1924 — 19.173. Kluby posiadały w r. 1922— 140 boisk oparkanionych w r 1923—196. w r. 1924—216. Podatku miejskiego od zawodów sportowych opłaciły kluby piłki nożnej w roku 1924 przeszło 200 000 zł.
Głównej pracy i uwagi ze strony P. Z. P. N. wymaga kierownictwo i regulowanie zawodów, do tego celu służą rozgrywki o mistrzostwo okręgowe (wiosną) i o mistrzostwo Polski (jesienią), Związki Okręgowe przeprowadzają u siebie podział towarzystw na klasy A. B. C., Mistrz kl. A każdego Okręgu staje do zawodów o Mistrzostwo Polski, które są rozgrywane w trzech grupach.
P. Z. P. N. wystawia reprezentacyjną drużynę Polski, złożoną z najlepszych graczy z całej Rzeczypospolitej przeciw reprezentacjom innych państw.
— Związki Okręgowe.
Kluby, należące do P. Z. P. N., podzielone są na dziewięć okręgów terytorjalnych, na terenie których zarządzają sprawami sportu piłki nożnej związki okręgowe. Stosownie do wyników sportowych kluby podzielone są na trzy kategorje wewnątrz każdego okręgu, klasę A, B, C, Wobec P. Z. P. N. kluby reprezentują zarządy związków okręgowych, których delegaci tworzą walne zgromadzenie P. Z. P. N.[3][4]


Skład Zarządu PZPN lata 1920-1928

Rozłam w PZPN-ie w 1927 r.

4 i 5 grudniu 1926 r. zorganizowano w Warszawie konferencję porozumiewawczą w celu utworzenia Ligi[5][6][7][8]. Większość czołowych klubów było za utworzeniem Ligii. Przeciwnikami takiego rozwiązania były mniejsze kluby regionalne oraz PZPN.
6 stycznia 1926 r. odbyła się konferencja w celu utworzonia Ligi. Akces nie zgłosiła Cracovia. Liga utworzyła terminarz nowych rozgrywek, który również obejmował Cracovię.[9][10][11].

Jest 27 luty 1927 r. - odbyło się wtedy Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PZPN. Większość klubów oraz PZPN nie doszły wtedy do porozumienia. Wówczas nastąpił rozłam - 14 jednych z czołowych klubów utworzyło Ligę. Jedynie Cracovia (której prezes był prezes PZPN dr Edward Cetnarowski) pozostała wierna związkowi[12][13].
Zaczęły się odbywać osobno obrady dwóch związków PZPN oraz Polskiej Ligi Piłki Nożnej zwanej Ligą[14].
Z 28 lutego na 1 marca Polska Liga Piłki Nożnej uchwaliła statut. W myśl statutu m.in. Polskie Kolegium Sędziów ma stać się niezależną od nikogo organizacją[15].

1927 rok to pierwszy sezon ogólnopolskiej pierwszej ligi piłki nożnej zwanej wtedy "Ligą". W 1927 r. rozgrywała mecze w klasie A

18 grudnia 1927, a wiec już po zakończeniu rozgrywek PZPN ustąpił i uznał Ligę.


Twórcy Ligii, 1926 r.
Rozłam w PZPN-ie na walnym zgromadzeniue w dn. 27 lutego 1927 r.
Grupa, członkowie secesji - 27 lutego 1927 r.
Zdjęcie z walnego zgromadzenia polskiej ligi piłki nożnej 1927 r.
generał Bończa-Uzdowski wybrany na prezesa PZPN 15 stycznia 1928 r.
Zdjęcie z walnego zgromadzenia polskiej ligi piłki nożnej 1929 r.
Zdjęcie z walnego zgromadzenia polskiej ligi piłki nożnej 1931 r.


Założenie "Nowego" PZPN

Pierwszym prezesem w dniu 17 stycznia 1928 r. został pułk. Wasserab.
Po definitywnym ukonstytuowaniu się "nowego" PZPN w lutym 1928 r. prezesem został wybrany gen. Bończa-Uzdowski.

Zobacz też

Przypisy