Spis Członków K. S. „CRACOVIA“ w roku 1911

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Herb KS Cracovia

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY.[1]

 1. Dr Tadeusz Bednarski, adwokat
 2. Dr Karol Brudzewski, lekarz
 3. hr. Hilary Bniński, właśc. dóbr
 4. Stanisław Cyganiewicz, właśc. real.
 5. Dr Wiktor Czermak, prof. Uniw.
 6. Jan hr. Homentowski, właśc. dóbr
 7. Paweł hr. Dzieduszycki. właśc. dóbr
 8. Dr Stanisław Dobrowolski, prof. Uniw.
 9. Dr Maryan Eiger
 10. Leon Holzer, kupiec
 11. Dr Stefan Horoszkiewicz, prof. Uniw.
 12. Dr Stanisław Jaugustyn, lekarz
 13. Kazimierz Jurjewicz, właśc. dóbr
 14. Stanisław Kopernicki, red. „Czasu”
 15. Leopold Karolla, budowniczy
 16. Adam Kirchmayer, właśc. fabryki
 17. Franciszek Mączyński, architekt
 18. Dr Zygmunt Marek, adwokat
 19. Marya Morzycka, właśc. dóbr
 20. hr. Dominik Potocki, właśc. dóbr
 21. Karol hr. Raczyński, właśc. dóbr
 22. Emil Retinger, inżynier
 23. Dr Jan Rozwadowski, prof. Uniw.
 24. Onufry Rylski, właśc. dóbr
 25. Leon Rylski, właśc. dóbr
 26. Dr Maksymilian Rutkowski, prof. Uniw.
 27. Wilhelm Ripper, właśc. realności
 28. Dr Adam Rydel, lekarz
 29. Marya Retingerowa, właśc. realności
 30. Franciszek ks. Radziwiłł, właśc. dóbr
 31. Rudolf Starzewski. redaktor „Czasu”
 32. Egon hr. Starzyński, właśc dóbr
 33. Hr. Szembek
 34. Henryk Szatkowski, Dyr. Tow. Wzajemnych Ubezpieczeń
 35. Dr Henryk Szarski, wiceprez. m. Krak.
 36. Dr Michał Seńkowski, docent Uniw.
 37. Arnold Weissmann, kupiec
 38. Ignacy Zakrzewski, przemysłowiec
 39. Dr hr. Adam Żółtowski, doceni Uniw.
 40. Ludwik Żeleński
 41. Tadeusz Żuk-Skarszewski, właśc. Dóbr

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI.[2]

 1. Aleksander Arneisen, słuch, rned.
 2. Joan Aithen, nauczycielka
 3. Helena April
 4. Ernest Ader
 5. Dr Ema Aderowa, żona dyr. banku
 6. Wolf Anisfeld, słuch, filozofii
 7. Franciszek Boczarski, przemysłowiec
 8. Lesław Boroński, urz. Banku Zwiazk.
 9. Dr Rudolf Beres, w. sekretarz Izby handlowej
 10. Władysław Bartl, słuch, praw
 11. Edward Bobulski, urz. Kasy Chorych w Podgórzu
 12. Dr Jan Bielawski, prof. gimnazyalny
 13. Marya Beauprè
 14. Dr Eugenia Baderowa, żona adwokata
 15. Stanisław Brochocki, słuch. agronomii
 16. Bogusław Butrymowicz, prof. gimnaz.
 17. Kazimierz Borelowski, słuch, filoz.
 18. Wincenty Borelowski, kupiec
 19. Władysław Bogacki, właśc. real.
 20. Stanisław Bałanda, słuch. praw
 21. Leopold Brozdowski, słuch. praw
 22. Bolesław Bachner
 23. Jakób Berger, przemysłowiec
 24. Julia Baranowska, nauczycielka
 25. William Calder, nauczyciel
 26. Kazimierz Czasz, słuch, praw
 27. Stanisław Czasz, słuch, praw
 28. Adam Czunko, architekt
 29. Dr Stanisław Ciechomski, sekr. magist.
 30. Dr Franciszek Cetnarowski, lekarz
 31. Władysław Dobija, słuch, praw
 32. Stanisław Drobner, kupiec
 33. Leon Dębicki, rygor. praw
 34. Jan Dűltz, słuch. praw
 35. Dr Tadeusz Dziurzyński, sędzia
 36. Gwido Dankiewicz, słuch. filoz.
 37. Adam Dziurzyński, słuch. filozofii
 38. Fryderyk Ebert, właśc. księgarni
 39. Dr Maurycy Epstein, lekarz
 40. Wilhelm Ehrlich, właśc. realności
 41. Wilhelm Ehrlich, słuch, med.
 42. Bertold Ehrlich, rygor, praw
 43. Kazimierz Filipkiewicz, słuch, med.
 44. Wilhelm Fränkel, słuch praw
 45. Alfred Friedecker. urzędnik Banku „Merkur”
 46. Maksymilian Friedrich, urzędnik Kasy Chorych
 47. Włodzimierz Fok, słuch, praw
 48. Józef Figna, prof. gimn.
 49. Henryk Friedman, słuch, praw
 50. Mina Ehrepreisowa, żona dyr. fabr.
 51. Wacław Grabowski, słuch, praw
 52. Antoni Gawędzki, słuch, inżynieryi
 53. Augustyn Grzybczyk, słuch, praw
 54. Władysław Gostyński, urzędnik Tow. Wzajemnych Ubezpieczeń
 55. Henryk Goldfinger, urz. prywatny
 56. Karol Górski, słuch, praw
 57. Adam Gustawski, słuch, agronomii
 58. Dr Michał Grűnspan
 59. Ludwik Grabczak, słuch, med.
 60. Józef Grossinger, słuch, praw
 61. Marcin Gołąb, prof. gimn. III
 62. Antoni Guratowski, urz. kolei państw.
 63. Dr Stanisław Gulkowski, komis, pol.
 64. Zygmunt Horowitz, słuch, praw
 65. Julian Hirschthal
 66. Alina Hanówna, słuch. Uniw. Jag.
 67. Berta Handowa, żona inżyniera
 68. Dr Maksymilian Heilpern
 69. Apolinary Horwath, kasyer P. K. O.
 70. Stanisława Jaugustynówna
 71. Franciszek Jachieć, słuch, praw
 72. Józef Jaworzyński, urzędnik Banku austro-węgierskiego
 73. Edward Jaworzyński, słuch, inżyn.
 74. Eugeniusz Jachieć, urz. poczt.
 75. Władysław Jakubowski, urz. K. O.
 76. Anna Jakubowska, słuch. U.J.
 77. Jan Walery Jaworski, słuch, praw
 78. Ignacy Bolesław Jurski,inżynier
 79. Mieczysław Jarosz, urzęd. Towarzystwa Wzajemnego Kredytu.
 80. Dr Zdzisław Jachimecki, doc. U. J.
 81. Tomasz Jełowicki, słuch, praw
 82. Teofil Janikowski, urzędnik magistr.
 83. Antoni Igieliński, słuch, filozofii
 84. Dr Józef Jasieński, lekarz
 85. Karol Just
 86. Edward Kollesa, kupiec
 87. Czesław Kowalski, słuch, inżyn.
 88. Piotr Król II, inżynier
 89. Józef Kirsch, słuch, praw
 90. Karol Keh, słuch, med.
 91. Zygmunt Klemensiewicz, poseł do Rady państwa
 92. Michał Kornhäuser, słuch, praw
 93. Jan Konopka, słuch, agronomii
 94. Emil Klug, urzędnik Banku Zwiazk.
 95. Marcela Krongold
 96. Franciszek Kostecki
 97. Dr Wincenty Kwaszyc, kasyer Banku Galicyjskiego
 98. Jan Kaczyński, inżynier
 99. Gustawa Kornhäuser, żona lek. pułk.
 100. Dr Kazimierz Krzysztoń, lekarz
 101. Ferdynand Kellner
 102. Maryan Kornhäuser, słuch, praw
 103. Jérome Krug, słuch, praw
 104. Marya Kohn, żona wł. agenc. handl.
 105. Aleksander Karcz, red. N. Reformy
 106. Wojciech Kunicki, słuch. U . J.
 107. Zygmunt Kijak, słuch, inżynieryi
 108. Jan Kowalski, urz. Tow. Wzaj. Ubezp.
 109. Józef Lustgarten, słuch. praw
 110. Alfred Lustgarten, słuch. praw
 111. Henryk Lӧwenkron, słuch, praw
 112. Gustaw Leśnodorski, prof. gimn.
 113. Dr Zygmunt Liliental, lekarz
 114. Jan Lieber, słuch, praw
 115. Dr Artur Lustgarten, kand. adw.
 116. Aleksander Litwinowicz, inżynier
 117. Dr Edward Laub, adwokat
 118. Jerzy Leszczyński, art. teatru miejsk.
 119. Jan Lahner, kupiec
 120. Dr Aleksander Lauer, lekarz
 121. Dr Adam Łobaczewski, lekarz
 122. Stefan Łapiński, słuch. praw
 123. Józef Łapicki, słuch, praw
 124. Bernard Miller, słuch. praw
 125. Bogumił Miller, słuch praw
 126. Stefan Miziewicz, dyr. Kasy Oszczędności w Podgórzu
 127. Zygmunt Markiewicz, słuch, praw
 128. Zygmunt Messer, słuch, praw
 129. Leopold Margulies, słuch, praw
 130. Kazimierz Miąsik, słuch praw
 131. Zofia Maryewska, właśc. realn.
 132. Marya Malczewska, właśc. realn.
 133. Maksymilian Margulies, słuch, praw.
 134. Kazimierz Miaskowski, urz. poczt.
 135. Tadeusz Muszyński, słuch, praw
 136. Ludwik Munk, inżynier
 137. Jan Michalik, właśc. realn., kupiec
 138. Izabela Michalik, właśc. realn.
 139. Izydor Markheim, mag. farm.
 140. Kazimierz Mostowski, słuch, praw
 141. Zygmunt Matusiński, słuch praw
 142. Maryan Matusiński, art. dram.
 143. Władysław Mayer inżynier
 144. Antoni Mazanowski, słuch praw
 145. Dr Leon Mirtenbaum, lekarz
 146. Stanisław Mandelbaum, słuch, praw.
 147. Dr Julian Nowak, prof. Uniw. Jag.
 148. Dr Julian Nowotny, prof. Uniw. Jag.
 149. Witold Noskowski, red. „Czasu”
 150. Stanisław Niedźwiedzki, słuch, med.
 151. Tadeusz Niedzielski, inżynier
 152. Jan Noworolski. właśc. cukierni
 153. Stanisław Ottmann
 154. Adam Obrubański. słuch, filozof.
 155. Feliks Nowotny, naczelnik straży pożarnej miejskiej
 156. Zygmunt Probulski, inżynier
 157. Edward Puder, słuch, filozofii
 158. Tadeusz Prażinowski. słuch, praw.
 159. Stanisław Porębski, kupiec
 160. Mieczysław Pollak, słuch, praw
 161. Henryk Prażnowski, słuch, agron.
 162. Leopold Poleński, art. dram.
 163. Stefan Pizło, słuch, med.
 164. Adela Poznańska
 165. Stanisław Pindelski, słuch, praw.
 166. Dr Wilhelm Piepes, lekarz
 167. Bronisław Pierzchała, koncep. kolei państwowej
 168. Kazimierz Południowski, sł. praw.
 169. Dr Wiktor Peiper
 170. Jan Pryziński, prof. gimn.
 171. Idalia Pawlikowska, właśc. realn.
 172. Joachim Rittermann, kupiec
 173. Juliusz Retinger, redaktor
 174. Alfred Radwanek, urz. mag.
 175. Dr Roman Rothirsch, konc. adw.
 176. Roman Rynarzewski, słuch. inż.
 177. Tadeusz Rudnicki, kupiec
 178. Jadwiga Ripper, właśc. realn.
 179. Bolesław Rączko słuch. praw
 180. Gustaw Rogalski, nauczyciel
 181. Stanisław Rouppert, słuch, praw
 182. Zygmunt Rothwein, słuch, praw
 183. Jan Rożankowski, słuch. praw
 184. Hr. Władysław Rostworowski, wł. dóbr
 185. Gustawa Rajchmanowa, żona adw.
 186. Stanisław Romer, urz. Tow. Wz. U.
 187. Stanisław Szeligowski, słuch, praw
 188. Marya Szeligowska
 189. Stanisław Suski, słuch. praw
 190. Lola Schmidlingowa, żona lek.
 191. Jan Stach, prof. gimn.
 192. Ludwik Sobański, słuch, agronomii
 193. Irena Sobeska
 194. Dr Michał Sobeski. docent U. J.
 195. Marceli Skibka, inżynier
 196. Franciszek Studencki, urz. Banku Związkowego Wiedeńskiego
 197. Stefan Strojecki, słuch, med.
 198. Dr Jan Starzewski, radca skarbu
 199. Ottmar Schmidt, urz. Banku Związk.
 200. Mieczysław Solecki
 201. Joanna Stryjeńska
 202. Leokadya Stryjeńska
 203. Franciszek Sauer, słuch, inżynieryi
 204. Władysław Szwede, właśc. dóbr
 205. Zygmunt Sobański, słuch. U, e.
 206. Teodor Stach, prof. gimn.
 207. Mieczysław Schächler, słuch, praw
 208. Jan Sroczyński, słuch, praw
 209. Irma Syrop, żona lekarza
 210. Dr Edmund Stolfa, urz. kolei państw.
 211. Maks Taffet, urzędnik banku
 212. Dr Stanisław Turowski, prof gim.
 213. Dr Paweł Stonawski, właśc. dóbr
 214. Dr Władysław Stawowczyk, auskult. Sądu wyższego
 215. Antoni Siemaszko, art teatru miejsk.
 216. Zdzisław Tranda, redaktor „Nowości Ilustrowanych”
 217. Władysław Turowicz, słuch, praw
 218. Elżbieta Udrycka, właśc. pensyonatu Dr Max Vasmer
 219. Wacław Wojakowski, słuch, praw
 220. Adam Walczak, słuch, inżynieryi
 221. Jakób Weinberger
 222. Aniela Wojewska, nauczycielka
 223. Bolesław Wołoszynowski, sł. med.
 224. Dr Zygmunt Wachtel, lekarz
 225. Adam Wiegner sł. fil.
 226. Edward Wojciechowski, słuch, praw
 227. Kazimierz Wilczyński, technik
 228. Feliks Winkler, słuch. praw
 229. Władysław Wilczyński, budown.
 230. Dr Tadeusz Wołkowicki, sędzia
 231. Janina Zarzycka, art. teatru miejsk.
 232. Dr Wacław Zakrzewski, lekarz
 233. Zdzisław Zabielski, słuch. prawUczestników i uczestniczek liczył Klub w 1911 roku 289..


Zobacz także


 1. Sprawozdanie Wydziału Klubu Sportowego „Cracovia” z lat 1910-1911
 2. Sprawozdanie Wydziału Klubu Sportowego „Cracovia” z lat 1910-1911