Pomoc:Zalecenia edycyjne

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zasady wybierania tematów stron

Na WikiPasach jest kilka zasad zgodnie z którymi można zakładać nowe strony:

 • Temat musi być związany z Cracovią.
 • Strona musi estetycznie współgrać z resztą WikiPasów.
 • Temat nie może dotyczyć hooliganów, nie może być wulgarny...
 • ... ani w żaden inny sposób kolidować z polskim prawem.

Zasady tworzenia nazw stron

 • Noty biograficzne umieszczamy w formacie "Imię Nazwisko". Nie stosujemy w nazwie trzeciego imienia, chyba że to niezbędne. Cyfrę rzymską po nazwisku stosujemy tylko wtedy jeśli dwóch piłkarzy o takim samym imieniu i nazwisku grało w zespole Cracovii. W nazwie strony nie umieszczamy przydomka.
 • Nazwy stron powinny być jak najprostsze, precyzyjnie określające temat artykułu.
 • W nazwie stron nie stosujemy odsyłaczy - ani wewnętrznych (wikilinków), ani zewnętrznych.

Zmiana nazw stron

Zmiana nazwy strony dostępna jest dla wszystkich edytorów WikiPasów. Należy najpierw wyświetlić stronę, która ma ulec przeniesieniu. Następnie należy kliknąć w bocznym menu na opcję "Move" W formularzu należy wpisać starannie prawidłową nazwę nowej strony i kliknąć klawisz "Przenieś stronę." Na skutek tej operacji cała zawartość starej strony (razem z historią i dyskusją) zostanie przeniesiona do nowej strony, a na starej stronie zostanie założone automatycznie przekierowanie do nowej. Jeśli nowa strona już istnieje, oprogramowanie poinformuje Cię o tym i zablokuje całą operację.

Zasady pisowni nazw własnych

 • Posługujemy się polskim imieniem i nazwiskiem osoby.
 • Alternatywne pisownie, imiona, przydomki, pseudonimy i tytuły podajemy tylko w treści hasła nigdy w tytule hasła.

Linki (odnośniki do innych haseł)

Linki tworzą z WikiPasów dokument hipertekstowy, czyli możliwy do czytania wątkami. Przestrzeganie przedstawionych tu zaleceń powinno uchronić czytelnika, aby wątki te nie wyprowadziły go na manowce. W WikiPasów stosowane są:

 • Linki wewnętrzne czyli odnośniki do innych stron w WikiPasach.
 • Linki zewnętrzne czyli odnośniki do stron internetowych poza projektem WikiPasy.

Specyficznymi odnośnikami uogólniającymi są kategorie przypisujące i jednocześnie prowadzące do stron grupujących (automatycznie!) hasła już opracowane.

Linki wewnętrzne

Odnośniki tworzy się bezpośrednio w tekście artykułu, oraz w jego wydzielonej części "zobacz też:".

 • Odnośniki w tekście mają pomóc w zrozumieniu treści objaśniającej hasło. Należy zadbać, aby nie prowadziły do haseł niezwiązanych z tematem. Jeżeli pojęcie jest wieloznaczne, odnośnik powinien kierować czytelnika bezpośrednio do hasła związanego z wyjaśnieniem hasła podstawowego.
 • Odnośniki w wydzielonej części hasła "zobacz też:" mają skierować czytelnika do haseł, które w jakiś sposób są blisko związane z hasłem podstawowym, a więc są jego odmianą, przeciwieństwem, lub pozwalają na umiejscowienie hasła na szerszym polu. Nie należy wymieniać tutaj haseł tylko dlatego, że należą do tej samej kategorii, co hasło podstawowe.

Część "zobacz też:" powinna być sformatowana odpowiednio to formatowania całego artykułu. Jeśli hasło ma wydzielone sekcje (sekcja zaczyna się nagłówkiem ujętym w znaki równości - zobacz Formatowanie tekstu na Wikipedii), ta część też powinna być sekcją odpowiedniego poziomu (wtedy - bez dwukropka na końcu). Jeśli akapity wyróżnione są pogrubionymi śródtytułami, "zobacz też:" również powinno być pogrubione. W pozostałych przypadkach nie stosuje się szczególnego wyróżnienia poza zapisem od nowej linii. Jeśli autor uważa, że istnieje potrzeba pogrupowania odnośników, powinien tę potrzebę objaśnić krótkim komentarzem przy każdej grupie. Do grupowania najdogodniej jest wykorzystać listy nienumerowane.

Linki zewnętrzne

Wikipedia w zamierzeniu jest opracowaniem samodzielnym, ale w odróżnieniu od encyklopedii papierowych może bezpośrednio korzystać z wiedzy zgromadzonej w innych stronach w Internecie. Dlatego linki zewnętrzne są dobrze widziane, ale wyłącznie jako uzupełnienie artykułu, szczególnie wtedy, gdy w znaczący sposób poszerzają zawarte w nim informacje. Nie zaleca się wstawiania linków zewnętrznych do treści artykułu. Odnośniki tworzy się zasadniczo w wydzielonej części artykułu linki zewnętrzne za pomocą nagłówka trzeciego poziomu w następujący sposób:

=== Linki zewnętrzne ===

Sekcja ta powinna być ostatnią w obrębie artykułu, zaraz pod ewentualnymi linkami wewnętrznymi. Dzięki wyodrębnieniu jej jako nagłówka użytkownicy, szczególnie Ci początkujący, niedoświadczeni, którzy chcą dopisać jedynie jakiś link, mają możliwość edycji tylko tej sekcji - co radykalnie ogranicza ilość nieumyślnie uszkodzonych stron przez niewłaściwą edycję. Jest to również wygodniejsze dla wszystkich innych - Wiki wciąż czasami działa bardzo wolno, edycja sekcji, a nie całego artykułu, znakomicie ułatwia pracę. Zasady formatowania tej części są takie same jak dla linków wewnętrznych, tj:

[http://adres.strony.pl Nazwa strony]

Zazwyczaj linki zewnętrzne kierują do stron internetowych traktowanych jako źródłowe w odniesieniu do hasła. Nie należy tworzyć odnośników do stron o nieokreślonym terminie istnienia, własnych witryn, reklam, oraz innych encyklopedii internetowych.

Zasady dołączania plików

Zobacz: WikiPasy:Zasady dołączania plików

Zasady tworzenia wstępnych wersji artykułów

Zobacz: WikiPasy:Zasady tworzenia wstępnych wersji artykułów