1928-07-04 turniej Cracovii

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

turniej Cracovii o mistrzostwo małopolski


Relacje z zawodów

"Turniej tenisowy o mistrzostwo małopolski K. S. „Cracovia"." -
Ilustrowany Kuryer Codzienny

Turniej tenisowy o mistrzostwo małopolski K. S. „Cracovia".

Relacja z zawodów w dzienniku Ilustrowany Kuryer Codzienny
Dnia 4 b. m. zaczął się turniej tenisowy. lecz z powodu burzy musiał zostać przerwany — tylko 2 gry zostały ukończone, p. Tyszkiewicz wygrał z p. Wilińskim, p. Dziuba w grze z wyrównaniem s p. dr. Landauem II.

Dnia 5 b. m. grają o godz. 9-tej panie Bnińska, Jędrzejowska, pp. Schwede, Żuławski, Waligórski, o godz. 10-tei pp. Konopka, Salmonowicz, Rorain, Zdanowicz, Christmarun, Landau M„ Rittermann, Zamojski, Allerhand.
O godz. 11-tej pp. Jentys, Motamfci, Liebling, Brodkiewicz, Bielecka, Sprizerówna, Kirchowa, Poperowa, Lich tog, Stahr.
O godz. 12-tej Fussjängerówna, Krupianka, Band Fussjfinger.
O godz. 15-tej panie Lieblingowa. Bielecka, pp. Myc. Boryslawowicz, Stolfa, Bielecki, LewakowsSd; o godz. 16-tej pp. Liebling, Liptak,
Boniecka, Krupianka, Boniecki, Czyż. Babirecki, Dziuba. O godz. 17-tej Prochowski. Fussjänger, Pudłowa, Sztokówna. Richter. Miliński.

O godz. 18-tej pp. Fridecki, Landauowa I., Nedbalek. Brodkiewicz. Mazankówna. Tarnowska.
Źródło: Ilustrowany Kuryer Codzienny nr 185 z 6 lipca 1928


Ilustrowany Kuryer Codzienny

Relacja z zawodów w dzienniku Ilustrowany Kuryer Codzienny
DRUGI DZIEŃ TURNIEJU REMISOWEGO O MISTRZOSTWO MAŁOPOLSKI. W drugim dniu turnieju o mistrzostwo Małopolski odbył się szereg bardzo ciekawych spotkań. jak p. Boniecka Krupianka 8:6. 6:2; p. Boniecka—Pozowska 6:2, 6:5; Boniecka-Lieblingowa 6:2, 5:7, 6:3; Horain—Zdanowicz 6:2, 6:1; Liebling—Brodkiewicz 6:2, 6:3; Konopka— Salmanowicz 6:1, 6:3; Hand - Dr. Landau 6:4. 6:3; Boniecki—Czyż 6:4, 2:6, 6:2; Jędrzejowska—Bnińska 6:1 6:3; Tarnowska—Mazarakówna 0:6, 6:L 7:5; Marguliesowa—Spitzerówna 6:0, 6:1; Babi rocki—Dziuba 6:4* 6:0; Brochowski—Fuaeganger 6:0, 6:0; Borysłąwski— Stolfa 6:0, 6:4; Miliński-Rlchter 6:4, 6:0; Popiel-. Birnzer 1:6, 6:1, 6:6; Jurant—Zamojska 6:3, 6:4; Biele¬cka—Spitzerówna 6:0, 6:1; Szwede—Waligórski 6:1, 6:0; Czyż—Skóra 6:3, 5:6, 6:8; Jędrzejowska, Tyszkiewicz—Tarnowska, Tarnowski 6:0. 6:1; Dziuba—Landa-u LL 6:4, 5:6, 11:9; Tyszkiewicz—Dziuba 3:6, 6:3; Tysz-kiewicz—Mi liński 6:4, 6:3; Bor yeto weki—Stoi la 6:4, 4:6, 6:4; Stolychwo—Fussgänger 6:5. 0:6, 7d>; Liebling- Stahr 6:L 6:0; Fussgänger. Zamojski—Bnińska, Tyszkiewtcz 6:2, 4:6, 6:2; Borystowski, Fussgänger —•. Landau, Stahr 6:3, 6:3; Boniecki—Richter 6:4, 6:3.
Dzisiaj o godz. 9-tej dalszy ciąg turnieju.
Źródło: Ilustrowany Kuryer Codzienny nr 186 z 7 lipca 1928


Ilustrowany Kuryer Codzienny

Relacja z zawodów w dzienniku Ilustrowany Kuryer Codzienny
DALSZY CIĄG TURNIEJU O MISTRZOSTWO MAŁOPOLSKI przyniósł w dniu wczorajszym szereg ciekawych spotkań. Na wyróżnienie zasługuje młodziutka Fassgängerównia, która mimo pierwszego turniejowego występu zdołała zwyciężyć rutynowaną Krupiankę w grze z wyrównałem 5:6, 6:4, 6:11, a panów starego lwa w tenisie, bardzo popularnego w Krakowie p. Szwedego, który w pięknym etylu kroczy poprzez zwycięstwa do finału, dalej J. Rappaporta, osiągającego s Nedbalkiem piękny wynik 7:5, 2:6, 0:6, a zwyciężający w pozostałych grach Pacholńskiego 2:6, 6:3, 6:4, a dr. Brodkiewicz w grze z wyrównaniem 4:6, 6:8, 6:1.

W grach podwójnych wyróżnić należy parę Pozowska, Horain — zwyciężając łatwo Tarnowską, Brodkiewicza 6:0, 6:4. Dalsze wyniki przedstawiają się następująco: Friedetmka Marguleiesowa. 6:1, 6:1, Pozowska-Bielecka 6:4, 6:3, Friedetzky-Blanksteinowa 6:5, 6:4. Tarnowska-Marsakówna 6:8. 6:3, Jędrzejowska-Fussggänger 6:0, 6:1, Padłowa Schekowna 4:6, 6:4, 6:2, Jędrzejowska-Blensteionwa 6:0, 6:0, Zachar Stadler 6:3, 11:13, 6:4. Tarnowska-Stołychwo 8:6, 6:3, Lichtig-Syrop 3:6, 7:5, 8:6, Horain-Zdanowicz 6:2, 6:1, Liebling-Czyż 7:9, 6:2, 6:1, Feldmann-Pachoński 6:0, 6:0, Popiel-Hand 6:1, 6:0, Horain-Balcer 6:1, 6:1. Nedbalek-Tyszkiewicz 6:3, 6:1, Borystawskl-Mililińaki 6:3, 6:0, Prochowski-Babirecki 6:0, 6:0, Szwede-Feldman 6:1, 6:3, Liebling-Jurant 6:4, 6:2, Salmonowicz-Bincer 6:3, 6:5 Balcer Allerhamd 6:3, 6:3, Popiel-Jurami 6:5, 6:3, Feldman-Jentys 6:2, 6:0, Waligórska -Tarnowski 6:4, 6:2, Hand-Syrop 6:5, 6:0, Wahigórski-Lendau 6:0, 6:3, Lichtig-Balcer 4:6, 6:2, 6:2, Czyż-Tyszkiewicz 6:5 1:6 i skreślone. Blanksteinowa, Bincer-Bnińska, Popiel 6:2, 6:0 ,Horain, Czyż—Konopka, Zachar 8:6, 6:3, 7:5, Nedbalek, Tyaszkiewicz—Richter, Waligórski 6:1, 6:1.

Dzisiaj o 9 dalszy ciąg tmmńejn. Dzisiejszy dzień zapowiada się specjalnie ciekawie ,albowdem ma skutek przybycia doskonałych rakiet śląskich Foerstera i Steinera, konkurencja znacznie się zaostrza, tembardziej, że gry zbliżają się już ku finałom.
Źródło: Ilustrowany Kuryer Codzienny nr 187 z 8 lipca 1928


"Zakończenie turnieju tenisowego Cracovii." -
Ilustrowany Kuryer Codzienny

Zakończenie turnieju tenisowego Cracovii.

Relacja z meczu w dzienniku IKC cz.1
Relacja z meczu w dzienniku IKC cz.2
W dniu 10 lipca na zakończenie ostatnich gier o mistrzostwo Małopolski , urządzonego przez S.T.K.S. Cracovia odbyło się uroczyste rozdanie nagród zwycięzcom.

Laur mistrza małopolski, dalej puchar wędrowny(nagroda redakcji Ilustrowanego Kurjera Codziennego) otrzymał zwycięzca turnieju znajdujący się obecnie w doskonałej formie dr. A. Foerster z Katow. K. F, drugą nagrodę to jest srebrną papierośnicę ( dar dyr Konderekiego) otrzymał Steiner (Kat. K.T.).
W grach podwójnych pierwszą nagrodą (2 srebrne papierośnice. nagrody prezydenta miasta) uzyskali pp. Foerster i Steiner. Drugą nagrodą (portfele srebrnymi okówkami dar Izby Handl. Przem.). zdobyli pp. Konopką i Zachar (A. Z. S. Kraków.). W grze pojedynczej pań pierwszą nagrodę (srebrną zastawę stołową dar hr. Tyszkiewiczowej) zdobyła p. Jędrzejewska (AZS. Kraików), a drugą (puhar kryształowy dar dr. Landauowej) p. Friedetezka z Opawy.
W grach mieszanych pierwsza miejsce (nagrody papierośnica a srebrną okówką dar Froncza oraz zegar brązowy dar prezesa „Cracovii” dra Cetnarowskiego) uzyskali pp. Boniecka (AZS Kraków) i Horain (Crac.) Drugą nagrodę (portret zdobywczyni dar p. Górzyńskiego i statua z bronzu dar p. Weidlinga) zdobyli p. Friedetzky z Opawy i Nedbalek z Bratysławy.
W grze pojedynczej panów z wyrównaniem pierwsze miejsce(rakieta „Hazenger” dar p. Głogowiekiego) zdobył Prochowski (Cracovia), drugie miejsce 1 srebrny garnitur popielniczek (dar dr. Merza wiceprezesa „Cracovii”) uzyskał Liebling (Krak. K. T.).
W grze pań z wyrównaniem pierwszą nagrodę (rakieta „Darusonval” dar (Firmy Kaden) zdobyła p. Friedetsky, a drugą nagrodę statuetkę z brązu (dar Fmy Eshepe) pani Boniecka.
W grze podwójnej a wyrównaniem pierwszą nagrodę (dwa portfele i okówkami (dar hr. Zamojskiej i firmy Austro—Daimler) zdobyli Horain i Czyż („Cracovia”), drugą nagrodę (dwa obrazy (dar p. Marguliesowej) zdobyli pp. Prochowski i Liebling.
W grach podwójnych mieszanych pierwszą nagrodę 4 obraz (dar wiceprezesa „Cracovii” Wiśniew¬skiego, oraz detektor dar p, Margulieswej) uzyskali p. Frledetnky Lieblimg; drugą sań nagrodę (torebka, dar Fimy Fronca i obraz dar p. Margullesowej) uzyskali pp. Pozowska (Sokół) i Horain (Cracovia).
W grze pojedynczej juniorów o mistrzostwo Mało¬polski pierwsze miejsce (rakieta dar Fmy Esko) zdobył p. Horain. Drugie miejsce (sweter dar Fmy Sperber) p. Czyż.
W groch podwójnych pierwszą nagrodę (dwa puharki dar S.. T. „Cracovii” uzyskali pp. Horain i Czyż, a drugą nagrodę pp. Feldanann i Eder (Krak. K. T.).
Ponadto podajemy wyniki spotkań turniejowych rozegranych dn. 9 i 10 bm. w grach z wyrównaniem i otwartych. Na wyróżnienie zasługuje tu p. Boniecka, która rozegrała z p. Friedetzky z Opawy piękną partrtję z wynikiem 6:8, 4:6, 8:6, oraz w grach otwartych para Boniecka i Horain, wygrywająca a pp. Pozowską i Zacharem 6:2, 6:8 a pp. Liwblingową i Lieblimgiem 6:8, 6:1, a w finale s pp. Friedetaky i Nedbatek 3:6, 6:2, 6:4.
Dalsze wyniki przedstawiają się następująco: Liebling—Konopka 6:3. 3:6, 6:4, Horain—Landau 6:6, 6:1, 6:4, Feldrnann—Myc 5:6, 6:8, 6:8, Zamoyski—Babirecki 5:6, 6:1, 6:2. Prochowski—Stadler 6:5, 2:6, 6:8, Hand—Rappaport 6:2, 6:2, Liebling—-Zamoyski 6:8, 6:6, Prochowski—Popiel 5:6 6:4, 6:2, Hand—Feldmamn 6:2, 6:5. Liebling—Czyż 6:4, 6:1, Prochowski—Hand 6:4, 6:2, KirapGiainfca i Myc—Mazankówna i Czyż 6x1, 6:2, Pozow- eflea 1 Horain—Fusegangerówna i Zamoyski 5:6, 6:0, 6:8, Ftttedzky i Liebling—Bondedka i Nedbadek 6:1, 6:2. Pozowska i Horain—Krapftanka 1 Myc 6:4, 6:0, Frie- detaky i Liebling—Jędrzejowska i Zaolwir 2:6, 6:l 6:4, Firiedtzky i Liebling—Pozowska i Horain 6A. 6:4. Brodkiewicz i Selmonowicz—Rappaport i Feldmana 6:5, 6:3, Liebling i Prochowski—Tarnowski i Nedbalek 6:0, 6:2, Horain i Czyż—Skóra i Stadler 6:4, 6:8, Popiel i Zamoyski—Brodkriewicz i Selmonowicz 6:4, 6:1. Horain i Czyż—Popiel i Zamoyski 6:8, 3:6, 6:8, Horain i Czyż—Liebling i Prochowski 6:2, 6:2, Prochowski—Liebling 0:6, 6:2, 6:6.
Na zakończenie musimy podnieść z uznaniem. Że turniej powyższy stał na bardzo wysokim poziomie, tak pod względem organizacji, jak i poziomu gry. Toteż sądzimy, że impreza ta, będzie w przyszłości ściągała coraz liczniejsze rzesze amatorów „białego”

sportu.
Źródło: Ilustrowany Kuryer Codzienny nr 196 z 17 lipca 1928