1930-07-10 zawody okręgowe

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

zawody okręgowe


"PIERWSZY DZIEŃ PŁYWACKICH MISTRZOSTW KRAKOWA." -
Nowy Dziennik

PIERWSZY DZIEŃ PŁYWACKICH MISTRZOSTW KRAKOWA.

Relacja z meczu w dzienniku żydowskim Nowy Dziennik
Zawodnicy Makkabi zdobywają dwa nowe rekordy.

W dn wczorajszym rozpoczęły się w pływalni Parku Krakowskiego zawody pływackie o mistrzostwo okręgu krakowskiego. Zawody odbywają się w trzech klasach oraz w konkurencjach młodzików. Biorą w nich udział zawodnicy i zawodniczki Makkabi, która wystawiła największa liczbę startujących. Wisły Cracovii. Wyniki szczegółowe są następujące:
50 m. dow dla dziewcząt:
1. Soldiargówna (.Makkabi) 46’9. II. Munkówna (Makkabi). III. Węjnrebówna (Makkabi).
200 m. st. klas, młodzików:
I Ramza (Cracovia) 3.44’6. II. Landau (Makkabi), III. Singer (Makkabi).
400 m. st. dow. panów II. klasy:
J. Krakowiak (Cracovia) 7.27‘8, II Meglicz (Cracovia), III. Pawełek (Cracovia).
100 m. st. dow. pań I. klasy:
I. Failgatówna I. (Makkabi) 8.23'4 Nowy rekord okręgowy. II Weinrebówna (.Makkab8). III. Jurowiczówna (Makkabi).
Sztafeta 4x100 m st. dow. pań I. klasy:
I. Makkabi I (Sardberżanka. Feilgutówna I., Feilgutówna II.. Schӧnfeldówna) w czasie 7.15’8. II. Mak kkabi II.. III. Makkabl III. Sztafeta ni. pozycyjna panów I. klasy: I. Makkabi I w składzie: Soldinger III.. Rittermann II.. Soldingęr II.. w czasie 4.33’5. Nowy rekord okręgowy. Sensacja wygrana Makkabi. II. Cracovia I.. III. Craocovia II IV. Makkabi II.

W ogólnej punktacji pierwszego dnia zawodów prowadzi Makkabi 369 p. przed Cracovią 146 p.
Źródło: Nowy Dziennik nr 181 z 12 lipca 1930


"Makkabi mistrzem pływackim Krakowa. Świetne zwycięstwo pływaków żydowskich" -
Nowy Dziennik

Makkabi mistrzem pływackim Krakowa. Świetne zwycięstwo pływaków żydowskich

Relacja z meczu w dzienniku żydowskim Nowy Dziennik
W dniu wczorajszym zakończyły się główne zawody o mistrzostwo Krakowa w pływaniu na rok 1930.

Pozostaje jeszcze bieg na 1.500 m, który zostania rozegrany w dniu dzisiejszym, oraz mistrzoctwa w piłce wodnej. Te konkurencje nie wpłyną już jednak w żadnym wypadku na kolej i wynik mistrzostw, jest już po wczorajszych zawodach przesądzony.
Pierwsze miejsce i tytuł mistrza Krakowa zdobyli zawodnicy Makkabi, zdobywając 1,482 punkty Cracovią, która zdobyła tylko 749 punktów i Wisłą 60 punktów.
Wynik powyższych zawodów jest największą aportową nietylko Krakowa. Po kilkuletnim treningu pływaków Cracovii w zimowym baseie Y. M. C. A., spodziewano się ogólnie bezapelacyjnego zwycięstwa tychże, nad trenującymi w ciągu kilku letnich tygodni zawodnikanii Makkabi. Pływacy żydowscy, startujący jednak w tym roku masowo do zawodów, nadrobili zaciętością i ambicją te braki, które powstały u nich wskutek niemożności trenowania w sezonie zimowym. Nie można mówić o przegranej Cracovii wskutek braku tego lub owego zawodnika, lub zawodniczki- Pływacy Makkabi startowali również bez Schönfelda, Schreiberówny, po części Schönfeldówny i jeszcze kilku, którzy mogli odegrać rolę zawodach. Różnica przeszło siedmiuset punktów jest zbyt wielką, by podobne rzeczy mogły wchodzić w grę. Pływacy Makkabi zwycieżając bezapelacyjnie, wykazali, ii tylko masową pracą w sporcie można osiągnąć pewne wyniki. Wychowywanie samych "asów" nie prowadzi do celu. Z drugiej strony zwycięstwo Riltermanna nad Paulym, wyniki Soldkigera, Sandberżaoki, Feilgutówny, Schónfeldówny i innych, świadcz. najlepiej, iż pływacy Makkabi stoją na poziomie wysokim.
Przykre wrażenie wywołał chór Cracovii, dopingujący swoich zawodników refrenami anityżydowskiemi. Pro memoriam żydowskich członków Cracovii!
Wyniki szczegółowe wczorajszych zawodów były następujące:
100 ni. st. dow. dla panów II klasy: I, Goldstein (Makkabi) 1.22,4. II. Pawełek (Cr) III. Piątek (Cr.).
100 m. st. grzbiet, dla panów I klasy: I. Soldinger II ( Makkabi) 1,36 II. Morbitzer (Wisła). III. Soldinger III (Makkabi).
200 m. et. klas, dla pań II klasy: I. Munkówna (Makkabi) 4,20,4 II. Jurowiczówna (Makkabi).
400 m. et. dow dla panów I klasy: I. Litwin (Cracovia) G.31,9. II. Rouppert (Cracovia).
200 m. et. klae. panów I klasy: I. Rittermaon (Makkabi) 3,228 II. Pauly (Cracovia). III. Singer (Makkabi).
Sztafeta pań 5x50 m. st. dow. I. klasy: I. Makkabi w czasie 4.06,3. II. Makkabi II. III. Makkabi III.

Sztafeta pinów 5x50 m. st. dow.; I Cracovia I. w czasie 2,51 II. Makkabi I. 2,13 III. Wisła.
Źródło: Nowy Dziennik nr 184 z 15 lipca 1930


"Mistrzostwa pływackie Krakowa Makkabi mistrzem okręgu krakowskiego — Niespodziewana porażka Cracovii" -
Nowy Dziennik

Mistrzostwa pływackie Krakowa Makkabi mistrzem okręgu krakowskiego — Niespodziewana porażka Cracovii

Relacja z meczu w dzienniku żydowskim Nowy Dziennik
Ostatnio odbyły się w czasie od 10 do 14 bm. za. wody o mistrzostwo pływackie okręgu krakowskiego na rok 1930.

Okres tych pięciu dni, to okres zmagań, trudów i zaciętej rywalizacji pływaków krakowskich, który w rezultacie swym przyniósł nieoczekiwanie zupełnie wynik.
Któż mógł sic spodziewać, że nasi młodzi pływacy z Makkab:, potrafią wysunąć się na pierwsze miejsce. Zdobyć mistrzostwo okręgu i pozostawi tak sinego i przygotowanego do walki rywala, jakim była Crzcovia, o setki punktów poza sobą.
Wynik tych mistrzostw nasuwa szereg refleksji.
W laki sposób jeet możliwem, że pływacy, mający za sobą zaledwie miesiąc treningu, zdołali pobić współzawodników, którzy bądźcobądź są doskonałymi pływakami, co należy otwarcie przyznać, i którzy w dodatku mieli całoroczny trening, pod okiem instrukotrów i trenera? Odpowiedź ta to pytanie znajduje się w samych zasadach, kakemi kierują się w pracy sportowej, rywalizujące ze sobą kluby, a to z jednej strony Cracovia i Wisła, a z drugiej Makkabi.
Kiedy bowiem pierwsi hodują tytko tych kilka talentów, coprawda doskonałych i cały trud, praca i koszta (pływalnia zimowa w Y. M. C. A.) idzie na ten cel, dla tych kliku, czy najdalej kilkunastu osób, to z drugiej strony Makkabi, która zarzuciła ten system pracy, stara się ściągnąć jak największe masy i w tych ilościach łatwo znajduje swoich zawodników.
Klasyczny, przykładem były właśnie ostatnie zawody, do których Makkabi wystawiła ponad 50 zawodników- zawodniczek i ta liczba potrafiła wywalczyć zwycięstwo.
Specjalną uwagę zwracał fakt wystawienia przez Makkabi całych falang młodzików, tak chłopców, jak i dziewcząt, z których niewątpliwe już w najbliższej przyszłości będą poważni zawodnicy.
Pragniemy jeszcze zwrócić uwagę na jeszcze jedną okoliczność, która przyczyniła się do uzyskania tytułu mistrza, a to karność i posłuszeństwo, jakie panuje w sekcji pływackiej Makkabi.
Nie należy bowiem do przyjemności pływanie w wodzie o temperaturze 12—14 stopni Celcjusza i nie jeden z młodych pływaków walałby do wody nie wchodzić, ale wywołane jego nazwiska wystarczayło, by natychmiast stawił się na starce i dlatego należy się mu pochwała.
Jest to rysem tak dodatnim, że znając pozatem chęć do pracy naszych pływaków, moglibyśmy ze spokojem patrzyć na przyszły rozwój tak najpiękniejszej i najbardziej godnej poparcia gałęzi sportu. Ale, niestety, horoskopy nasze nie są tak wspaniałe.
Bo cóż mamy z chęci do pracy, z ilości chętnych, kiedy nie mamy możności pracy, nie mamy gdzie pracować.
Już niejednokrotnie na tem miejscu poruszaliśmy sprawę budowy własnej pływalni, tak krytej na tamę, jak otwartej na lato, która jest jedną z najbardziej piekących spraw, wymagających najszybszej realizacji.
Jak nam wiadomo Makkabi poczyniła już w tej sprawie odpowiednie kroki i czym zabiegi w Prezydjum miasta Krakowa o przydzielenie terenu pod budowę pływalni, któraby dała dopiero możność rozwoju i wykonania planów kierownictwa sekcji pływackiej Makkabi.

Należy się spodziewać, że starania o teren nie trafią na trudności i że Gmina m. Krakowa w zrozumienu zadań sportu w wychowaniu młodego pokolenia przyjdzie chętnie inicjatorom z wydajną pomocą.
Źródło: Nowy Dziennik nr 185 z 16 lipca 1930