1906-06-04 "akademicy" - KGS IV Gimnazjum Lwów 0:4

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

mecz trwał godzinę


Herb_Cracovia


pilka_ico
mecz towarzyski
Kraków, Park Jordana, boisko nr XII, poniedziałek, 4 czerwca 1906, 19:00

"akademicy" - KGS IV Gimnazjum Lwów

0
:
4Herb_Pogoń Lwów


Skład:
Lambert
Chowaniec
Friedberg
Krasiński
Kremer
Kucz
P.Pollak
Rzeszódko
Stoeger
Szeligowski
Tempka


Skład:
M.Bilor
Frysztak
J.Karasiński
M.Kawecki
Mamczuk
Marion
J.Nowak
Piotrowski
Rysiak
A.Rzadki
W.Rzadki
Mecze tego dnia:

1906-06-04 "akademicy" - KGS IV Gimnazjum Lwów 0:4
1906-06-04 "studenci" - Czarni Lwów 0:2skład podano w kolejności alfabetycznej

Akademicy

"Akademicy" to ad hoc zwołana drużyna wyłoniona spośród publiczności poprzedniego meczu. Jej członkowie utworzą 13 czerwca Akademicki Klub Footballowy, który we wrześniu 1906 przybierze nazwę Akademicki Klub Footballowy "Cracovia".

Skład

Skład został odtworzony na podstawie zachowanej fotografii i wspomnień. Fotografię (umieszczoną na samym dole artykułu)tę wykonano przed pierwszym tego dnia meczem i dlatego skład ten może różnić się od rzeczywistego.


Zapowiedź meczu


Opis meczu

Czas

Relacja z meczu w dzienniku Czas
Wiadomość, że w poniedziałek świąteczny o godzinie 5½ wieczorem rozegrają się w parku Jordana zapasy miedzy młodzieżą lwowska a krakowską w grze piłką nożną. zgromadziła tam tłumy ciekawej publiczności i młodzieży. Otoczyły one zbitą masa olbrzymie boisko, oczekując niecierpliwie pojawienia się zapaśników. Weszli oni o godz. 5½ na arenę, przywitani oklaskami. Jedna, słynna ze znakomitej gry w piłkę nożną, grupa lwowska ma czarne stroje z czerwonemi przepaskami. Druga grupa ma niebiesko czerwone kostyumy. Po zdjęciu fotograficznym obu ekip z twórcą parku pośrodku, rozpoczęto zawody.

[...]

Po godz. 7 weszli na boisko niebiesko-czerwoni, uczniowie IV gimnazjum ze Lwowa; po drugiej stronie stanęli akademicy i rękodzielnicy. Tym razem walka trwała krócej. "Niebiesko-czerwoni" wprawdzie ustępują pierwszeństwa "czarnym" pod względem zręczności i wyrobienia, ale mieli przeciwników cokolwiek słabszych w grze piłką nożną, aniżeli ci, którzy okazali się godnymi zapaśnikami "czarnych". Po godzinnej walce niebiesko-czerwoni odnieśli świetne zwycięstwo w stosunku 4:0.

Wczorajszy match będzie niezawodnie zachętą dla naszej młodzieży do tem gorliwszego i umiejętniejszego uprawiania tak dobrego ćwiczenia fizycznego, jakem jest gra w piłkę nożną. Koledzy lwowscy są dla nich dobrym w tej mierze przykładem.
Źródło: Czas nr 127 z 5 czerwca 1906


Nowiny

Relacja z meczu w dzienniku Nowiny
Zawody młodzieży lwowskiej i krakowskiej. Wczoraj w drugi dzień "Zielonych Świąt", odbył się festyn w parku Jordana. Atrakcyą festynu była zapowiedziana gra zawodowa w piłkę nożną, t. zw. match footballowy, między młodzieżą krakowską i przybyłą umyślnie w tym celu młodzieżą lwowską.

Dokoła boiska, zwartym czworobokiem przyglądała się zapasom publiczność krakowska i burzą oklasków darzyła raz poraz zręczność i przytomność umysłu gości lwowskich.

W zawodach wzięły udział 2 partye: jedna studenci lwowscy w czarnych kostyumach z czerwonemi szarfami, przewieszonemi przez ramię a studenci krakowscy; druga partya Lwowiaków w kostyumach czerwono-niebieskich a krakowscy akademicy. W obydwu partyach młodzież krakowska została pokonaną. Zawodami kierował nader umiejętnie sekr. Tow. zabaw ruchowych we Lwowie p. Kazimierz Hemerling.
Źródło: Nowiny nr 151 z 5 czerwca 1906


Słowo Polskie

Relacja z meczu w dzienniku Słowo Polskie
Wycieczka T.Z.R do Krakowa Młodzież akademicka pragnie ratować honor Krakowa, pragnie zatrzeć złe wrażenie porażki swojej młodszej braci. Zorganizowana naprędce drużyna wzywa "błękitno-czerwonych". I tu jednak tryumfują Lwowianie: w zredukowanej do pół godziny, z powodu spóźnionej pory, partyi, zdobywają 4 bramki!

Drużyna akademicka jak nam mówiono nie stoi w żadnym związku z parkiem Jordana.

Bezpośrednią korzyścią z rozegranych zawodów będzie organizowanie drużyn footballowych w Krakowie i przyjęcie tam w tej pięknej grze racyonalnych prawideł, przywiezionych ze Lwowa. Młodzież krakowska sama w końcu uznała swoją niższość w tej gałęzi sportu w porównaniu z lwowskimi kolegami. W matchu, jaki w jesieni między nią a tutejszą młodzieżą ma się we Lwowie rozegrać, przekonamy się już zapewne, że jeden z celów wycieczki T.Z.R. do Krakowa nie został chybiony.
Źródło: Słowo Polskie nr 248 z 6 czerwca 1906Kurjer Lwowski

Relacja z meczu w dzienniku Kurjer Lwowski
W parku Jordana odbyły się zapasy młodzieży lwowskiej i krakowskiej w piłkę nożną. Na boisku odfotografowano obie grupy młodzieży, "czarnych" z czerwonymi przepaskami ze szkoły realnej i "niebiesko-czerwonych" z IV. gimnazjum. "Czarni" zwyciężyli po półtoragodzinnej walce, "niebiesko-czerwoni" po godzinnej walce. Zebrana bardzo licznie publiczność oklaskiwała zwycięzców.
Źródło: Kurjer Lwowski nr 149 z 5 czerwca 1906 [1]


Naprzód

Relacja z meczu w dzienniku Naprzód
Zawody piłką nożną odbyły się w drugi dzień świąt w parku Jordana między młodzieżą lwowską a krakowską. W zawodach wzięły udział 2 partye: jedna studenci lwowscy w czarnych kostyumach z czerwonemi szarfami, przewieszonymi przez ramię a studenci krakowscy; druga partya Lwowiaków w kostyumach czerwono-niebieskich a krakowscy akademicy. W obydwu partyach młodzież krakowska została pokonaną. Zawodami kierował nader umiejętnie sekretarz Towarzystwa zabaw ruchowych we Lwowie p. Kazimierz Hemerling.
Źródło: Naprzód nr 153 z 6 czerwca 1906


Nowości Ilustrowane

Relacja z meczu w tygodniku Nowości Ilustrowane
W drugi dzień Zielonych świąt odbył się w parku dra Jordana w Krakowie turniej piłki nożnej. Wzięła w nim udział młodzież lwowska, która specyalnie w tym celu do Krakowa przybyła i najlepsi gracze z pośród młodzieży krakowskiej. Turniej ten zgromadził w parku tłumy publiczności, które zbitą masa otoczyły olbrzymie boisko, gdzie miały się rozegrać zapasy.

[...]

Do walki z partyą "niebiesko-czerwonych" - na fotografii załączonej na str. 17 niebieskie kaftaniki wyglądają biało - stanęli akademicy i młodzież rękodzielnicza. Po godzinnej walce "Niebiesko-czerwoni" lwowiacy odnieśli świetne zwycięstwo w stosunku 4:0.
Źródło: Nowości Ilustrowane nr 23 z 9 czerwca 1906


Ruch

Relacja z meczu w warszawskim dwutygodniku Ruch
Zapasy w piłkę nożną - zapewne pierwsze w Polsce - odbyły się w Krakowie podczas Zielonych Świątek, pomiędzy drużyną miejscową, a lwowską. Palmę zwycięstwa przyznano lwowianom, co niewątpliwie wpłynie na większe jeszcze ich tą grą zainteresowanie.
Źródło: Ruch nr 4 z 26 czerwca 1906 [2]


"Zapasy młodzieży lwowskiej 1 krakowskiej w grze w piłkę nożną" -
Gazeta Lwowska

Zapasy młodzieży lwowskiej 1 krakowskiej w grze w piłkę nożną

Relacja z meczu w dzienniku lwowskim Gazeta Lwowska
Z Krakowa donoszą: Wczoraj po południu odbyły się w parku Jordana zapasy młodzieży lwowskiej i krakowskiej w grze w piłkę nożną. Na boisku odfotografowano dla Nowości lllustrowanych obie grupy młodzieży, „czarnych" z czerwonemi przepaskami ze szkoły realnej i „niebiesko-czerwonych" z IV. gimnazyum. „Czarni" zwyciężyli po półtoragodzinnej walce w stosunku 2 do 0, „niebiesko - czerwoni" po godzinnej walce w stosunku 4 do 0. Zebrana bardzo licznie publiczność oklaskiwała zwycięzców.
Źródło: Gazeta Lwowska 6 czerwca 1906


Gazeta Narodowa

Relacja z meczu w dzienniku lwowskim Gazeta Narodowa
W Krakowie bawiło w czasie Zielonych świąt mnóstwo osób, przybyłych ze wszystkich stron krają. Wśród nich, jak co roku, było dużo ludu polskiego zarówno z Górnego, jak i z Dolnego śląska. Między przybyłymi uczestnikami różnych wyciecaek, zwracała uwagę bardzo liczna wycieczka ze Stanisławowa, która przybyła poznać miasto i jego i pamiątki, oraz w myśl odezwy ks, prałata Bandurskiego uczcić pamięć królowej Jadwigi, pomodlić się u jej grobowca w katedrze wawelskiej i ozdobić go żywymi kwiatami wdzięcznej pamięci i uwielbienia.

Przy pomniku Mickiewicza przemawiał profesor Zubrzycki ze Stanisławowa, w katedrze na Wawelu ks. prałat Bandurski.

— Wczoraj wieczorem o wpół do 6 odbyły się w parku Jordana zapasy młodzieży lwowskiej i krakowskiej w grze w piłkę nożną. Na boisku odfotografowano dla „Nowości ilustrowanych “ obie grupy młodzieży, „czarnych" z czerwonemi przepaskami ze szkoły realnej i „niebiesko-czerwonych z IV. gimnazyum. „Czarni" zwyciężyli po półtoragodzinnej walce w stosunku 2 do 0, „niebiesko-czerwoni" po godzinnej walce w stosunku 4 do 0. Zebrana bardzo licznie publiczność oklaskiwała zwycięzców.
Źródło: Gazeta Narodowa nr 123 z 6 czerwca 1906


"Zapasy młodzieży" -
Nowa Reforma

Zapasy młodzieży

Relacja z meczu w dziennikuNowa Reforma cz.1
Relacja z meczu w dziennikuNowa Reforma cz.2
Relacja z meczu w dziennikuNowa Reforma cz.3
Relacja z meczu w dziennikuNowa Reforma cz.4
......

Drugie zapasy z klubem lwowskim w niebieskich koszulach dał łatwe zwycięstwo tym ostatnim nad grupą krakowską, w ostatniej chwili złożoną — Szkoda, że do tych zapasów przyszło, bo nie przyniosły one zwycięzcom chluby nad przeciwnikiem „improwizowanym”, a improwizatorom dały z góry przewidzianą ciężką klęskę.

Po zapasach w piłkę nożną odbyły się wyścigi piesze na przestrzeni 1000 metrów, w których pierwszym u celownika stanął p. Rzepa, Krakowianin, a dalej Lwowiacy pp. Kawecki i Mosoczy. — Wśród zapasów zgotowano owacyę prof. Jordanowi.
Młodzież krakowska pojedzie w jesieni do Lwowa a chęcią gorącą zdobycia laurów.

Zapasami kierował p. Hammerling ze Lwowa bardzo umiejętnie.
Źródło: Nowa Reforma nr 126 z 6 czerwca 1906


Zdjęcie drużyny księga pamiątkowa Pogoni .png 1906-06-04 akademicy - KGS IV Gimnazjum Lwów.jpg


Podziękowanie.Zarząd lwowskiego "Towarzystwa zabaw ruchowych" za mecze piłki nożnej z młodzieżą krakowską